Undervisere

Tilbake

Vemund Sande

Fast advokat, Advokatfirmaet Selmer AS

Vemund Sande arbeider med tvisteløsning på tvers av Selmers forretningsområder, med særlig fokus på aktører innenfor IT-bransjen, og prosederer saker for alminnelige domstoler og voldgiftsrett på norsk og engelsk. Han har også bred erfaring med utarbeidelse og forhandling av et bredt spekter av kommersielle teknologikontrakter, både i Norge og internasjonalt. Vemund skriver artikler og holder foredrag om teknologi- og tvisterelaterte temaer, herunder holdt han foredraget «Konfliktdempende tiltak ved omtvistede endringer» under den årlige IKT-rettsdagen 2021 i regi av Juristenes Utdanningssenter.