Undervisere

Tilbake

Vincent Tsang

Advokat, Hovedorganisasjonen Virke

Vincent Tsang er advokat i Hovedorganisasjonen Virke, og er utvalgsmedlem i Næringslivets konkurranseutvalg. Han har tidligere blant annet jobbet i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling og i Advokatfirmaet Grette.