Undervisere

Tilbake

Yngve Skogrand

Advokat og partner, Advokatfirmaet Riisa & Co

Yngve Skogrand har omfattende prosedyreerfaring og arbeider særlig med saker om personskadeerstatning, herunder bilansvar, yrkesskade, saker etter statlig og kommunal HTA, alminnelig ansvar, behandlingsskader etc. Skogrand har videre erfaring med prosedyre av trygdesaker gjennom vårt firmas kommisjonæravtale med Regjeringsadvokaten.

Arbeidserfaring:
2012 – Advokat, Riisa & Co
2006-2011 – Advokatfullmektig / advokat, BACH AS
2004-2006 – Rådgiver i Statens Pensjonskasse, seksjon forsikring
2003-2004 – Førstekonsulent i trygdeetaten i Oslo

Utdanning:
2002 – Diplôme d’Etudes Approfondies (Master of Law) i Europarett, Université de Liège, Belgia
2002 – Cand. Jur. Universitetet i Oslo