Kurs

Bakom masken

Bekreft troverdighet og avslør bedrag

4

timer

4995 NOK.

Bakgrunn

På dette kurset vil du få verktøy som hjelper deg med å forstå hvordan følelser oppstår og uttrykkes, inkludert deres manifestasjon i ansiktet. Samtidig vil du tilegne deg ferdigheter for å kunne lese følelser og endringer i andres følelsesmessige tilstand og utvikle økt selvbevissthet.

Du vil bli undervist i å bruke enkle teknikker og utvikle din emosjonelle intelligens slik at du kan identifisere, lese og håndtere både dine egne og andres følelser. Dette vil gi deg en unik fordel i forbindelse med utfordrende samtaler, forhandlinger osv., enten de er av arbeidsmessig eller privat karakter, og det vil styrke dine nåværende og kommende relasjoner.

Fordeler
Etter kurset vil du:
 • Forstå hvordan følelser fungerer i praksis
 • Bli bevisst og gjenkjenne egne og andres "triggere"
 • Bli bevisst på hvordan emosjonelle impulser oppstår
 • Styrke din egen bevissthet om når du selv blir følelsesmessig påvirket
 • Gjenkjenne de syv følelsene med universelle ansiktsuttrykk hos andre og hvordan de manifesterer seg i ansiktet

Innhold

Lær vitenskapen bak de syv universelle ansiktsuttrykkene og hvordan følelser manifesterer seg i ansiktet.

Dette kurset bygger på forskning innenfor atferds- og emosjonell intelligens, inkludert Dr. Paul Ekmans studier, og utruste deg med ferdigheter for å lese ansiktsuttrykk, inkludert makro-, mikro- og subtile uttrykk, samt analysere deler av andres nonverbale atferd.

En av de sentrale elementene du vil få innsikt i, er betydningen av våre følelser og hvordan de påvirker oss, hvordan følelsene kommer til uttrykk, og hvordan de utgjør kjernen i våre relasjoner.

Kurset i ansiktsuttrykk er spesielt utviklet for å lære deg hvordan du kan dekode andres følelsesmessige reaksjoner og forstå hvordan følelser kan påvirke menneskers nonverbale kommunikasjon og atferd. I tillegg vil kurset hjelpe deg med å bli mer bevisst på din egen atferd når du blir følelsesmessig påvirket.

Kurset vil blant annet gi deg svar på følgende spørsmål:
 • Hvordan kan du dekode følelsesmessige tegn på undertrykt sinne i en persons øyne og deretter finne ut hvordan du best kan håndtere situasjonen?
 • Hvordan kan et mikro-uttrykk avsløre at motparten skjuler noe for deg?
 • Hva er den underliggende årsaken til at en person viser avsky eller overlegenhet overfor deg?
 • Hvordan identifiserer, håndterer og regulerer du dine egne følelser når de oppstår plutselig?
 • Er det vitenskapelig begrunnet når personer sier at de kan kontrollere sine emosjonelle impulser?
 • Kan du stole på at din kollega snakker sant når de sier at "alt faktisk er helt i orden"?
 • Når din klient eller personen du interagerer med, viser overraskelse over den informasjonen du har gitt, hvordan kan du være sikker på at reaksjonen er ekte - og hvorfor er det relevant?

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til de som ønsker å oppnå grundig forståelse av både andres direkte og indirekte kommunikasjon, samtidig som de lærer hvordan de bruker kunnskap om ansiktsuttrykk for å avsløre bedrag eller bekrefte troverdighet.

På dette kurset vil  Jasper Frost, som har blitt utdannet av og tidligere samarbeidet med Paul Ekman Group, introdusere deg for teoriene og vitenskapen bak Dr. Paul Ekmans forskning om emosjonell intelligens og ansiktsuttrykk. Du vil få både teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan følelser oppstår, fra deres "utløsere" til deres manifestasjon.

Kurset vil også styrke dine evner til å lese og forstå hva andre egentlig føler. Dette vil gi deg muligheten til å bygge dypere og mer meningsfulle relasjoner, samt muligheten til å vurdere troverdighet og avsløre eventuelle forsøk på bedrag.

Undervisningsmetode

 • Gruppearbeid
 • Videotrening
 • Klasseromsundervisning
 • Dilemmaspørsmål
 • Kurset veksler generelt mellom teori, praksis og caseløsning, og det legges stor vekt på erfaringsutveksling mellom deltakerne og instruktøren.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.