Kurs

Eiendomsutvikling tidlig fase

Få en innføring i tidlig planlegging av eiendomsutviklingsprosjekter 

4

timer

4995 NOK.

Innhold og utbytte

Kurset gir en innføring i tidlig planlegging av eiendomsutviklingsprosjekter med fokus på overordnede rammer og krav, grunneiersamarbeid, avtaleverk, organisering av eiendom og prosjekter m.m. eksemplifisert med konkrete saker og prosjekter.

For nybegynnere gi en grunnleggende forståelse og innsikt i eiendomsutviklingsprosjekter og for viderekommende en ajourføring av sentrale endringer i lovverket og rettspraksis. Det gis en dypere innsikt i sentrale temaer og diskutable problemstillinger, hvilke fallgruver som bør unngås og faktorer av betydning for å lykkes med eiendomsutvikling.

Temaer som gjennomgås er blant annet:
  • Overordnede krav og rammer for eiendomsutvikling
  • Grunneiersamarbeid – organisering og gjennomføring
  • Intensjons-, opsjons- og samarbeidsavtaler
  • Strukturering av eiendom og prosjekter
  • Mva-håndtering
  • Strukturering av eiendom og eiendomsprosjekt

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle aktører som deltar i eiendomsutviklingsprosjekter både private og offentlige. Det kan være entreprenører og prosjektledere, arkitekter, advokater og andre konsulenter som bistår utbyggere. Kurset er også relevant for saksbehandlere og jurister i kommuner og fylkeskommuner i forhold til avklaring av offentige krav, utbyggings- og mva-avtaler m.m.

Kurset vil kombinere behovet for en grunnleggende innføring og behandling av temaer i dypden for erfarne aktører.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.