Kurs

Fordypning i strafferett og straffeprosess

Behov for oppdatert kunnskap innenfor strafferettens område?

7

timer

6995 DKK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Utbytte

Kurset gir deg overblikk over jussen innenfor strafferettens område. Dette vil gjøre deg i stand til å kunne påta deg forsvarer eller bistandsadvokatoppdrag. Vi vil også gjennomgå viktige tema innenfor straffeprosessen, herunder strafferettslig etterforskning og politiets bruk av metoder slik at du får verktøy til å ta riktige strategiske valg og gi gode råd til klienten.  


Innhold

Intensjonen med kurset er å gi deg innsikt og oppdatert informasjon på straffesaksområde slik at du kan håndtere en straffesak fra etterforskningsstadiet til hovedforhandling. 


Vi vil gjennomgå 

 • Straffbarhetsbetingelsene

 • Straffrihetsgrunnen

 • Den subjektive skyld

 • Personlige forutsetninger for straffbarhet

 • Medvirkning, forsøk og konkurrens


Kurset vil også gi innsikt og forståelse av etterforskning og etterforskningsmetoder, herunder bruk av tvangsmidler og hjemmelsgrunnlag. Vi gjennomgå aktuelle straffebud og gangen i en straffesak fra etterforskning til hovedforhandling. Emner er bl.a.:

 • Grunnvilkårene for straffansvar
 • Vinningslovbrudd
 • Vern av personlig frihet og voldslovbrudd
 • Narkotikalovbrudd
 • Organisert kriminalitet
 • Seksuallovbrudd
 • Arbeidsmiljøkriminalitet
 • Promillekjøring og førerkortsak
 • Innsyn i saksdokumentene og taushetsplikt 
 • Straffesakens innledende fase og etterforskningen
 • Tvangsmidler med særlig søkelys på skjulte tvangsmidler 
 • Bevisførsel og bevisbyrde
 • Straffutmålingsmomenter
 • Gangen i en straffesak 


Målgruppe

Målgruppen er advokater, fullmektiger og jurister som delvis arbeider med strafferett eller ønsker å arbeide innenfor dette saksområdet. Kurset vil gi deg oppdatert kunnskap slik at du kan påta deg straffesaker enten som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette kurset vil også tilføre nyttig kunnskap til jurister i forvaltningen og de som arbeider med barnevernssaker og arbeidsmiljøkriminalitet.  Undervisningsform

Kurset veksler mellom teori, praksis, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviserenMateriale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.

Del på sosiale medier

in
t
f