Kurs

Grunnkurs i offentlige anskaffelser for leverandører

Formiddag

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplekst, men viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om dersom man har det offentlige som kunde. Kurset er rettet mot leverandører til det offentlige og vil fokusere på de viktigste reglene som en leverandør til det offentlige bør kjenne til for å få et best mulig utgangspunkt til å lykkes med offentlige anskaffelser.


Innhold

Kursholder vil dra deltakerne gjennom noen av de viktigste reglene om offentlige anskaffelser med særlig fokus på:
 • Grunnleggende prinsipper som gjelder for offentlige anskaffelser
 • Prosedyreformene og viktige forskjeller mellom dem - hvilket spillerom har oppdragsgiver og leverandør
  • Anbudskonkurranse
  • Konkurranse med forhandling
  • Tilbudskonkurranse
 • Kvalifikasjonsprosessen
  • De viktigste reglene knyttet til kvalifikasjonskrav
  • ESPD-skjema og innlevering av kvalifikasjonsdokumentasjon
 • Avklaringsadgangen ved
  • Tilbudskonkurranser
  • Anbudskonkurranser
 • Forhandlinger i offentlige anskaffelser
 • De viktigste avvisningsreglene
 • Tildeling av kontrakt og klagemuligheter

Målgruppe

Leverandører til det offentlige.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.