Nettverk

Nettverk i Offentlige anskaffelser

20

timer

26950 NOK.


Innhold

Offentlige anskaffelser utgjør en hjørnestein i samfunnets infrastruktur og påvirker en mangfoldig del av næringslivet. Endringer i praksis og viktige avgjørelser fra klagenemnda for offentlige anskaffelser, norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen har stor innvirkning på hvordan offentlige anskaffelser styres og utføres. Dette nettverket er skapt for å være en kunnskapsbase og et forum for erfaringsutveksling om anskaffelsesrettslige spørsmål.


Vi vil se på emner som prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser, evaluering og rammeavtaler. Nettverkets deltagere kommer fra begge sider av anskaffelsene, og med deltakernes egne innspill og temaer vil vi sammen utforske utfordringer og beste praksis innen offentlige anskaffelser i Norge.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Endringer i praksis - med særlig fokus på de viktigste avgjørelsene fra klagenemnda for offentlige anskaffelser, norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen
 • Praktiske erfaringer med anskaffelsesrettslige emner, deriblant prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser, evaluering og rammeavtaler
 • Hva skjer hvis tilbud er signert av en uten signaturmyndighet?
 • Egenerklæringer - undersøkelsesplikt i henhold til straffbare forhold og andre forhold
 • Erfaringer fra leverandør - utfordringer ved hva leverandørene gir pris på i tilbud, og hva som faktisk leveres
 • Forholdet mellom lovlig direkteanskaffelse/vesentlig endring av inngåtte kontrakter - med særlig fokus på større entreprisekontrakter og moderne samspillskontrakter hvor lite er avtalt på anskaffelsestidspunktet
 • Samfunnsansvar - hvordan implementeres det når det gjelder offentlige anskaffelser
 • SSA-Skykontrakten – kombinert med Schrems II  (bl.a. «når bruker man den lille- og når bruker man den store kontrakten»?)
 • Åpenhetslovens betydning for offentlige anskaffelser
 • Deltakerne egne innspill og tematikk


Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, anbuds- og tilbudsansvarlige i offentlig- og privat sektor, samt rådgivere og andre aktører på markedet som alle arbeider, eller har erfaringer med offentlige anskaffelser i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det falige nettverket som skapes.

 

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.