Kurs

Juristen i styret og som rådgiver til styret

De juridiske utfordringene

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

På kurset får du innblikk i de juridiske utfordringene du som jurist kan møte i styret og som rådgiver til styret.


Vi ser på vurderingen av en forespørsel om styreverv og rammer for når en jurist bør og kan sitte i styret - særlig om utfordringer for advokater i styret og advokatforeningens regler. Vi kommer til å diskutere betydningen av forretningsmessig kompetanse: hva kan og bør juristen bidra med i styrets arbeid, styrets saksbehandling, styrets vurderinger og beslutninger. Vi kommer også inn på juristens deltagelse i strategiarbeid og risikovurderinger, juristens rolle i styret i offentlig eide selskaper, styreansvar, taushetsplikt og interessekonflikter.

Gjennem diskusjoner og meningsutveksling identifiserer vi hva juristen kan tilføre styrearbeidet.


Innhold

Emner er bl.a.:

  • Juristens særlige kompetanse
  • Hva vet egentlig juristen om drift av en virksomhet og hva kan juristen eventuelt tilføre virksomheten?
  • Corperate governance blant annet om NUES
  • Styreansvar og særlig ansvar for advokaten
  • Styreverv i offentlig eide selskaper
  • Advokatforeningens regler
  • Praktisk input til bestyrelsesledelse, årshjul, dagsorden, evaluering etc.
  • Grunnleggende strategimodeller
  • Risikovurderinger


Målgruppe

Advokater og jurister som engasjerer seg i styrearbeid – eller som har et ønske om å utføre styrearbeid.


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.