Kurs

Forstå et regnskap - for advokater

Få en basal forståelse for regnskapets regler, prinsipper, struktur og innhold

7

timer

6995 NOK.

Innhold

Grunnleggende regnskapsforståelse:
 

 • Bokføring og regnskap
 • Regnskap og skatteregnskap
 • Tillatte «regnskapsspråk»
 • Hva forteller/forteller ikke regnskapet om virksomheten
 • Eksternt regnskap og internt regnskap
 • Selskapsregnskap og konsernregnskap
 • Kort gjennomgang av hovedtrekk i regnskapsloven
 • Betydningen av god regnskapsskikk

 

Årsregnskapet og årsberetningen:
 

 • Fokus på regnskapets oppbygging og innhold
 • Sammenheng mellom resultatregnskap og balanse
 • Regnskapsoppstilling og kontantstrømoppstilling
 • Regnskapsoppstillinger og noter
 • Forholdet årsregnskap – årsberetning
 • Innholdskrav til årsberetningen

 

Autorisert regnskapsfører og revisor:

 

 • Regnskap – in-house eller outsourcet?
 • Regnskap versus revisjon
 • Revisjonsberetning, attestasjoner og kommunikasjon med styret
 • Introduksjon av case-bedrift

 

Nøkkeltall:
 

 • Rentabilitet, soliditet, likviditet mv
 • Bruk av nøkkeltall i praksis
 • Fortsatt drift – handleplikt
 • Insolvensbetraktninger

 

Regnskapsanalyse:
 

 • Trendanalyser
 • Bransjevise ulikheter
 • Risikomomenter
 • Red flags

 

Avslutningsvis får du utlevert en oversikt over regnskapsmessige begreper og disses betydning, på norsk og på engelsk. Dette vil være en god huskeliste med tanke på å fastholde og repetere de mest sentrale delene av undervisningen.

 

Målgruppe

Advokater, jurister og andre som ønske en basal innføring i regnskap.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.