Kurs

Forstå et regnskap - for advokater

Få en basal forståelse for regnskapets regler, prinsipper, struktur og innhold

7

Leksjoner

6995 NOK.

Innhold

Grunnleggende regnskapsforståelse:
 

 • Bokføring og regnskap
 • Regnskap og skatteregnskap
 • Tillatte «regnskapsspråk»
 • Hva forteller/forteller ikke regnskapet om virksomheten
 • Eksternt regnskap og internt regnskap
 • Selskapsregnskap og konsernregnskap
 • Kort gjennomgang av hovedtrekk i regnskapsloven
 • Betydningen av god regnskapsskikk

 

Årsregnskapet og årsberetningen:
 

 • Fokus på regnskapets oppbygging og innhold
 • Sammenheng mellom resultatregnskap og balanse
 • Regnskapsoppstilling og kontantstrømoppstilling
 • Regnskapsoppstillinger og noter
 • Forholdet årsregnskap – årsberetning
 • Innholdskrav til årsberetningen

 

Autorisert regnskapsfører og revisor:

 

 • Regnskap – in-house eller outsourcet?
 • Regnskap versus revisjon
 • Revisjonsberetning, attestasjoner og kommunikasjon med styret
 • Introduksjon av case-bedrift

 

Nøkkeltall:
 

 • Rentabilitet, soliditet, likviditet mv
 • Bruk av nøkkeltall i praksis
 • Fortsatt drift – handleplikt
 • Insolvensbetraktninger

 

Regnskapsanalyse:
 

 • Trendanalyser
 • Bransjevise ulikheter
 • Risikomomenter
 • Red flags

 

Avslutningsvis får du utlevert en oversikt over regnskapsmessige begreper og disses betydning, på norsk og på engelsk. Dette vil være en god huskeliste med tanke på å fastholde og repetere de mest sentrale delene av undervisningen.

 

Målgruppe

Advokater, jurister og andre som ønske en basal innføring i regnskap.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Dette kurset går under kategorien ikke-juridiske timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning kan man få godkjendt opptil 25 ikke-juridiske timer i løpet av en etterutdanningsperiode.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 004
Email: kurs@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.