Kurs

Kommersiell voldgift

Tvisteløsning i kommersielle konflikter

3,5

timer

4995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Bakgrunn

De aller fleste kommersielle kontrakter som gjelder økonomiske forhold av en viss betydning inneholder en voldgiftsklausul - som medfører at konflikter løses ved voldgift hvis partene ikke finner en minnelig løsning. Advokater og jurister som skal rådgi klienter eller arbeidsgivere bør ha en god forståelse for hva en voldgiftsprosess innebærer. Dette omfatter den rent praktiske forståelsen av hva som kan forventes av tid, kostnader, forberedelser etc.


Emner er bl.a.:

  • Hvordan foregår en voldgiftsprosess (ad hoc eller institusjonell voldgift)
  • Hva kreves det av partene å fremskaffe av materiale, bevis, behov for eventuelle eksperter etc.
  • Hvor lang tid vil prosessen ta
  • Fordeler/ulemper sammenlignet med domstolsbehandling, forliksforhandlinger og mekling 
  • Internasjonale kontrakter (dvs. at partene kommer fra ulike land) sammenlignet med rent norske forhold
  • Ulemper/fordeler med voldgift som tvisteløsning


Målgruppe

Målgruppen for kurset er primært jurister og andre som arbeider med kontrakter for arbeidsgiver eller klienter.


Undervisningsform

Hovedsakelig foredrag/forelesning, men med sikte på en god kombinasjon med diskusjon mellom deltagere og kursleder. 


Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.

Del på sosiale medier

in
t
f