Kurs

Konkurranserettslig compliance

Innføringskurs

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Formålet med kurset er å gi en innføring i konkurranserettslig compliance-arbeid. Vi gjennomgår typiske risikoer norske virksomheter er eksponert for, og hvordan disse kan reduseres.

Utbytte

Formålet med kurset er å introdusere noen grunnprinsipper for konkurranserettslig compliance-arbeid. Målgruppen er jurister, internadvokater, compliance-ansvarlige og andre ønsker en innføring i konkurranseregelverket og hvordan virksomheter bør jobbe for å identifisere og redusere konkurranserettslig risiko.

Innhold

På kurset går vi gjennom grunnprinsippene i konkurranseretten, og hvordan konkurranserettslig risiko adresseres i et compliance-program.

På kurset får du bl.a.:
  • En innføring i konkurranseregelverket
  • Gjennomgang av viktige kilder til å forstå konkurranserettslige spørsmål
  • Bransjesamarbeid og partnerskap med konkurrenter
  • Konkurranserett og M&A
  • Identifisering av konkurranserettslig risiko, røde og gule flagg
  • Risikoreduserende tiltak
  • Grunnprinsippene i et compliance-program
  • Hva kan man gjøre selv, og når bør man hente inn ekstern rådgivning?

Kurset er lagt opp som et supplement til compliance-utdanningen, men kan også tas uten å delta på denne.

De første fem timene fokuserer på konkurranserett og etterlevelse av regelverket. De siste to timene gir en innføring i grunntrekkene ved et compliance-program.

Målgruppe

Dette er et innføringskurs, og det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Undervisningsform

Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviseren. Det vil være anledning til å tilpasse deler av innholdet til deltakerne på kurset.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.