Kurs

Sanksjoner

Innføringskurs med fokus på etterlevelse

7

timer

7995 NOK.

Bakgrunn

Fra å tidligere være et tema som kun angikk noen få, er sanksjoner nå relevant for alle næringsaktører som kjøper eller selger noe utenfor Norge. I tillegg til norsk regelverk, vil reglene til andre land, slik som USA, også ha innvirkning på norske virksomheter.

Regjeringen har varslet økt fokus på å etterforske og håndheve brudd på regelverket, og oppretter en egen etat fra 1. januar 2025.

Etterlevelse av sanksjonsreglene krever at virksomheter har rutiner på plass for å identifisere og håndtere risiko. Dette kurset går nærmere inn på hvordan dette kan legges opp i praksis.

Utbytte

Kurset gir en innføring i det norske sanksjonsregelverket, og hvordan virksomheter bør organisere seg for å etterleve norske og utenlandske regler.

Innhold

På kurset får du bl.a.:

  • Få en innføring i hva sanksjoner er og hvorfor de kommer
  • Få en innføring i viktige problemstillinger relatert til sanksjoner (innhold i forpliktelsene, jurisdiksjon, konsekvenser av manglende etterlevelse)
  • Identifikasjon og håndtering av sanksjonsrisiko
  • Verktøy for å slå opp i sanksjonslister
  • Kort om sammenhengen mellom sanksjoner og eksportkontroll
  • Grunnprinsippene i et compliance-program
  • Risiko for omgåelse

Kurset er lagt opp som et supplement til compliance-utdanningen, men kan også tas uten å delta på denne.

De første fem timene fokuserer på sanksjoner og etterlevelse av sanksjonsregelverket. De siste to timene gir en innføring i grunntrekkene ved et compliance-program.

Målgruppe

Dette er et innføringskurs, og det kreves ingen forkunnskaper for å delta.
Kurset retter seg mot ansatte i norske selskaper som har ansvar for å håndtere risiko relatert til kjøp og salg av varer og tjenester. Dette kan være internadvokater, compliance-medarbeidere, innkjøpsavdelinger eller andre.

Kurset blir holdt på norsk, men enkelte kilder vil også være på engelsk.

Undervisningsform

Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviseren. Det vil være anledning til å tilpasse deler av innholdet til deltakerne på kurset.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.