Kurs

Sanksjoner

Hvordan sanksjoner påvirker norske virksomheter på kort og på lang sikt

3,5

Leksjoner

3995 NOK.

Utbytte

Kurset gir et overblikk over sanksjonslanskapet som det ser ut akkurat nå, og hvilke implikasjoner det får for ulike typer virksomheter. Vi ser også på hvordan de valg vi treffer nå kan komme til å påvirke virksomhetens omdømme fremover. Det vil være rik mulighet for å stille spørsmål og drøfte konkrete problemstillinger og utfordringer underveis.


Innhold

Hva er sanksjoner, hva er formålet med sanksjoner og hvilke typer sanksjonsregimer må norske virksomheter forholde seg til?

 • Geografiske sanksjoner - overordnet oversikt 
  • Finansielle sanksjoner
  • Sanksjoner mot individer og selskaper - hvordan fungerer de? Fokus på EU lister 
  • Dual use og eksportkontroll vs sektorielle sanksjoner 
 • Rettslige problemstillinger 
  • Frysplikten
  • Stille penger eller formuesgoder til rådighet for sanksjonerte personer / selskaper: unntak for grunnleggende behov / forfalte forpliktelser mm, rapporteringsplikt
  • Straffebestemmelse
 • Omdømme 
 • Hvordan sanksjoner mot listeførte personer kan treffe norske virksomheter? 
 • Praktiske caser og problemstillinger i lys av de innførte sanksjonene

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot medarbeidere i norske virksomheter som skal orientere seg i et komplekst sanksjonslandskap og som skal treffe viktige beslutninger om hvordan virksomheten skal agere i dette landskapet. Kurset er også tenkt som en støtte til rådgivere som yter sanksjonsrådgivning til virksomheter. Relevante avdelinger er compliance, økonomiavdelinger, innkjøpsavdeling, juridisk team, salgsavdeling.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Susann Andora Biseth‑Michelsen
Development Manager
Mobil: +47 904 99 004
Email: kurs@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.