Kurs

Kvalitetsledelse: Selvledelse

Mer gjort med mindre innsats

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Du har store forventninger til deg selv. Andre forventer også mye av deg. Du har et stort press på å levere konsistent og fremragende i alt du gjør. Du legger mye av deg selv i det du gjør og kjenner på forventningspresset i det daglige.
Å levere med kvalitet og fremragenhet i alt du gjør handler om å levere litt over forventningene, selvsagt slik at dette gir verdi. Men verdiskapning er en avveiing mellom å tilfredsstille forventningene med å bruke ressurser. Og da er spørsmålet – hvilke ressurser har du tilgjengelig? Ofte er det deg selv – din tid, din kunnskap, dine evner og dine krefter – som utgjør de viktigste ressursene du kan trekke på. Hvor godt tar du vare på disse ressursene – altså deg selv? Hvor godt leder du deg selv?

Dette kurset gir deg kunnskap og verktøy for å utvikle dine selvlederegenskaper. Du vil lære hvordan du kan ta ansvar for din egen utvikling, motivasjon og prestasjon, og hvordan du kan lede deg selv til å bli en enda dyktigere jurist og leder.

Utbytte

 Formålet med kurset er å gi deg innsikt i betydningen av selvledelse, slik at du kan ta initiativ, ta ansvar og lede deg selv til suksess.

Kurset gir innsikt i:
  • Forståelse av begrepet selvledelse og dets betydning.
  • Identifisering av egne styrker, svakheter og utviklingsområder.
  • Utvikling av personlige mål og handlingsplaner for egen utvikling.
  • Motivasjon og engasjement for å oppnå personlige og faglige mål.
  • Effektiv tidsstyring og prioritering av oppgaver og ansvar.
  • Utvikling av kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
  • Håndtering av stress, motgang og utfordringer.
  • Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling.
  • Refleksjon og evaluering av egen praksis og prestasjon som jurist og leder.
  • Behovet for kultur for selvledelse og personlig ansvar i organisasjonen.

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle som ønsker å utvikle seg som jurist og leder, enten du allerede er i en lederrolle eller ønsker å bli en.
Kurset har ingen krav til forkunnskaper.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.