Kurs

Når bedriften bruker kunstig intelligens

Jussen i kjøp, innplassering og bruk av verktøy som lærer selv

7

timer

6995 NOK.


 

Utbytte

På kurset får du bl.a.:

  • En grunnleggende innføring i maskinlæringssekvenser, KI-baserte systemer og reguleringsbehov som oppstår når disse tas i bruk
  • En introduksjon til kontraktsteknikk for KI-basert programvare
  • En forståelse av ulike former for data – treningsdata, strukturert og ustrukturert data, store datastrømmer, tingenes internett – og selvsagt personopplysninger
  • Et overblikk over problemstillinger knyttet til kjøp og salg av data – mer enn bare «bias»
  • En introduksjon til problemstillinger som oppstår når systemet lærer på «live» datastrømmer etter idriftssetting
  • En innføring i KI-reguleringens inndeling i høyrisiko til lavrisiko KI, samt prinsippene for hvordan fastsette ansvaret for KI som gjør skade


Innhold

I følge Statistisk sentralbyrå brukte 1 av 10 norske bedrifter kunstig intelligens-teknologi i løpet av 2021.


KI og tingenes internett er dessuten en sentral del av EUs strategi for en digital fremtid, og det pågår lovgivningsprosesser som dekker datalagring, dataflyt over grensene, rettighetsregulering av data. Et utkast til forordning om kunstig intelligens nettopp har vært på høring.
 

Men hva er slik teknologi, hvordan kjøper man slike systemer, og hva blir konsekvensene dersom selvlærende systemer gjør skade?
 

Emner er bl.a.:

  • Hva er spesielt ved KI-baserte systemer, og hvor godt passer dagens kontraktsformer på slik software?
  • Treningsdata og hvordan håndtere systemets tilgang til bedriftens datastrømmer når det settes i drift
  • Innkjøpsprosessen: Hvordan kjøpe KI på en måte som sikrer at den gjør det den skal – og bare det den skal
  • Noen særlige tema: Mangel ved KI og KI som gjør skade

 

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som arbeider med IT-innkjøp og som kan komme til å kjøpe KI-baserte systemer, deg som leverer slike systemer, samt andre som er interessert i en praktisk innføring i reguleringen av kunstig intelligens.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.