Nettverk

Nettverk for Kunstig intelligens

En oversikt over mulighetene og de juridiske rammene for bruk av kunstig intelligens

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Bruken av kunstig intelligens (KI) i norske virksomheter er sterkt økende, både i privat og offentlig sektor. Samtidig er implementeringen av KI i en tidlig fase, men utviklingen går fort. Virksomheter som utvikler eller vil implementere KI står overfor både juridiske og tekniske utfordringer. Bruk av kunstig intelligens innebærer ofte behandling av personopplysninger og nye spørsmål om overholdelse av personvern- og sikkerhetslovgivning, men også spørsmål om håndtering av forretningssensitiv informasjon og data av industriell betydning.

I EU er det politisk enighet om en KI-forordning (AI Act). Dette regelverket vil fungere som en overordnet ramme for lovlig bruk av KI-systemer og inneholder blant annet forbud mot visse KI-systemer og særlige krav til KI-systemer som utgjør en høy risiko for sikkerhet, helse eller grunnleggende rettigheter. I tillegg utvikles det etiske prinsipper, retningslinjer og sikkerhetsstandarder som vil få betydning for hva som regnes som god praksis for forsvarlig kunstig intelligens.

I dette nettverket har medlemmer muligheten til å stille spørsmål og holde seg oppdatert på et felt som utvikler seg raskt og hvor tverrfaglig innsikt kan være avgjørende for forsvarlig bruk av KI i praksis. Innenfor nettverket vil deltakerne og nøye utvalgte eksterne bidragsytere dele praktiske erfaringer med KI-prosjekter. Juridiske aspekter ved bruken av kunstig intelligens vil bli kombinert med teknisk innsikt.

Dette nettverket utforsker disse temaene praktisk, gir medlemmer verdifulle verktøy og løsninger og åpner for erfaringsutveksling. Vi setter søkelys på medlemmenes problemstillinger, deler suksesshistorier og utfordringer, og inviterer spennende foredragsholdere til å presentere relevante saker.

Gjennom nettverket vil vi blant annet ta for oss emner som

Forståelse av kunstig intelligens og bruksområder:
 • Innføring i ulike former for kunstig intelligens og deres praktiske bruk.
 • Utforskning av muligheter og begrensninger ved aktuelle KI-verktøy, særlig innen språkmodeller og andre former for generativ kunstig intelligens.
 • Kommende AI-lovgivning i forhold til eksisterende lovgivning (GDPR-lovgivning).

Juridiske og etiske overveielser ved bruken av kunstig intelligens:
 • Diskusjon om regulatorisk etterlevelse ved innføring og bruk av kunstig intelligens.
 • Ansvarlig og strategisk forvaltning av personlige og ikke-personlige data ved bruk av kunstig intelligens.
 • Analyse av aktuelle juridiske problemstillinger i samfunnsdebatten om kunstig intelligens, for eksempel ansvarsspørsmål, immaterielle rettigheter, diskriminering og menneskerettigheter.
 • Krav til sikkerhet i løsningene
 • Hvordan ivareta enkeltpersoners rettigheter, informasjon og åpenhet
 • Leverandøravtaler og ansvarsfordeling
 • Analyse av problemstillinger ved privat eller offentlig anskaffelse av kunstig intelligens og kontraktsrettslig håndtering.
 • Diskusjon av kommende lovgivning på området, herunder AI Act, Data Act, AI Liability Directive og Digitalsikkerhetsloven.

Risikostyring og AI i et internasjonalt perspektiv
 • Diskusjon og erfaringsutveksling om risiko- og sårbarhetsanalyser og DPIA av aktuelle KI-verktøy, som for eksempel Microsoft 365 Copilot.
 • Håndtering av risiko ved KI-systemer i et livssyklusperspektiv, der systemene endres og potensielt benytter seg av løpende læring.
 • Harmonisering av AI-regulering mellom ulike jurisdiksjoner.
 • Risikoer ved overføring av AI-opplysninger til tredjeland, inkludert spørsmål om overføring til tredjeland ved fullautomatisk AI-behandling og automatiseringens rolle i tredjelandsproblematikken.
 

Målgruppe

Kunstig intelligens er en teknologi som kan brukes i alle domener og sektorer, og dette nettverket favner bredt i både den offentlige og private sektor, og i ulike bransjer. Ambisjonen er en mangfoldig medlemsmasse skal skape en fruktbar diskusjon og kunnskapsdeling på et høyt nivå.

Nettverket henvender seg til beslutningstakere i organisasjonen som både må omfavne og forstå det tekniske og juridiske aspektet ved bruk av kunstig intelligens. Dette inkluderer compliance- og etikkledere, juridiske rådgivere, personvernrådgivere (DPO'er), ansvarlige for data og informasjonssikkerhet, sikkerhets og IT-rådgivere samt andre som jobber med KI.

Antallet plasser i nettverket er begrenset. Opptak skjer hovedsakelig i begynnelsen av sesongen, men også i løpet av året, avhengig av tilgjengelighet. Plassen i nettverket er personlig, slik at du som deltaker kan dra nytte av den unike sammensetningen av erfaringer som oppstår i samarbeid med de andre deltakerne i nettverket.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.