Nettverk

Nettverk i Ecommerce

20

Leksjoner

26950 NOK.


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av teamer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Forretningsutvikling: hvilke verktøy skal man bruke? Blant annet det nye lederskapet under digital trans­formasjon, samt smidige måter å arbeide på
 • Markedsføring- og konverteringsoptimalisering (CRO) – optimering av samtalefrekvens - hvordan data og testing vil føre til eCom-suksess. Hvilke ferdigheter trenger man for å sette testmiljøet, teknologien og hvordan kjører man testprosessen?
 • Omnichannel - hvordan sikre god kundeopplevelse gjennom kanalene dine
 • Den brukerdrevne opplevelse – CX i sentrum av eCom - hvordan sikre gode kundeopplevelser gjennom kana­lene dine?
 • Personvern/ GDPR/ Cookies
 • Kundereise
 • Teknologi og plattformer - samlet eCom tech-stack – hva slags teknologi må man ha på plass for å sikre eCom-suksess?
 • Voksesmerter og organisering
 • AB testing / CRO

 

Formål

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor ecommerce. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med ecommerce.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målretteede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er alle, både på medarbeider- og ledelsesplan innenfor selskaper med både online- og fysiske butikker. Dette kan for eksempel være E-commers managers, E-handel managers, E-commers- og logistikk managers, CIO, CDO, COO eller alle de som til daglig arbeider, eller har erfaring med ecommerce i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det falige nettverket som skapes.

 

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.