Nettverk

Nettverk i Emerging tech og digitale verdier

Skaff deg inngående kunnskap om det nye regulatoriske landskapet og mulighetene innen fremvoksende teknologi og blokkjede.

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Samspillet mellom endrende reguleringer, forretningsutvikling og fremvoksende teknologi er i ferd med å omforme næringer og utfordre konvensjonelle normer. Blokkjede, kunstig intelligens og teknologiutviklingen som helhet fremmer enestående muligheter for innovasjon. Synergien mellom disse har et potensial til å revolusjonere flere sektorer samtidig som det byr på regulatoriske utfordringer.


Utviklingen av nye forretningsmodeller krever utveksling av ideer og etablering av partnerskap som kan drive innovasjon og legge grunnlag for transformative endringer i hvordan virksomheter opererer og skaper verdier. Ved å knytte kontakt med likesinnede fagfolk kan du holde deg oppdatert på den nyeste utviklingen, dele innsikt og utforske samarbeidsprosjekter som utnytter potensialet i fremvoksende teknologi. Dette gir en betydelig mulighet til å være i forkant av bransjetrender.


Det regulatoriske landskapet utvikler seg raskt og presenterer både utfordringer og store muligheter. Nettverket støtter deg som har ansvar for utvikling og implementering ved å tilrettelegge for kunnskapsdeling, adressere regulatoriske kompleksiteter og bidra til å forme retningslinjer som fremmer ansvarlig og verdiskapende vekst. I tillegg til å gi innsikt i skattelandskapet og ny lovgivning for digitale eiendeler.


Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes egne, aktuelle problemstillinger og perspektiver.  Fra dag én vil du dermed oppleve at dine egne innholdsønsker og spørsmål blir  tatt på alvor og fokusert på, og at emnene vil være dagsaktuelle og relevante.

På nettverket vil vi ta for oss emner som:

MiCA og nærliggende lovgivning
 • EU Digital Age.
 • Hvordan teknologiselskapene rammes av ny lovgivning.
 • Digitale produktpass.
 
Skatt av digitale verdier
 • Klassifisering
 • Beskatning av fysiske personer
 • CARF
 
Kunstig intelligens
 • AI Act
 • Produktansvarsdirektivet
 • Quantum Computing. Hvor står vi og hvordan navigere i landskapet?

Utvikling av nye forretningsmodeller
 • Validering av nye forretningsmodeller. Hvordan validere?
 • Hvordan fungerer koblingen mellom blokkjedeteknologi og kunstig intelligens?
 • Implementering av ny teknologi. Hva er muligheten i form av effektivisering og automatisering?
 • Blockchain as a service. Hvordan henger det sammen med den øvrige teknologistrukturen?
 

Målgruppe

Nettverket retter seg mot advokater, compliance-funksjoner, utviklere og IT-ansvarlige, forretningsutviklere, akademikere, og andre med spesialisering innen reguleringer, juridisk etterlevelse, utvikling og implementering av distribuerte ledger-teknologier, blockchain, kunstig intelligens og andre fremvoksende teknologier.


Dette inkluderer de med ansvar for teknologiledelse i selskaper og implementering av ny teknologi og utvikling av nye forretningsmodeller, herunder f.eks. ulike funksjoner i finansnæringen, offentlige virksomheter og andre bransjer som bruker ny teknologi.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.