Nettverk

Nettverk i Governance, Compliance & Risk Management

Vi ser på hvordan organisasjoner kan tilpasse seg endrede krav og utfordringer, inkludert ansvar og muligheter knyttet til bærekraftsarbeidet 

20

timer

27950 NOK.

Innhold

Governance, Compliance & Risk Management er en viktig del av enhver organisasjons suksess og langsiktige suksess. Vårt nettverk gir deg muligheten til å utforske de sentrale aspektene ved dette fagfeltet, og diskutere aktuelle temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå.

Vi dykker inn i Åpenhetsloven og utforsker hva som egentlig kreves for å oppfylle kravene. Videre arbeider vi praktisk rundt styrerapportering som gir deg innsikt i utforming og metodikk for å sikre effektiv rapportering.

I nettverket går vi inn på risikoanalyse og Enterprise Risk Management (ERM), som er avgjørende for å identifisere og håndtere potensielle trusler og muligheter, deriblant cyberrisiko, som er en økende bekymring for organisasjoner i dagens digitale tidsalder.

Vi tar deg med inn i fremtidens Compliance & Risk Management og utforsker hvordan organisasjoner kan tilpasse seg endrede krav og utfordringer, inkludert ansvar og muligheter knyttet til bærekraftsarbeidet.
GRC-rammeverk er et sentralt verktøy, og vi vil utforske hvordan det kan implementeres effektivt. Varslinger og varslingsdirektiver er også viktige aspekter av god governance og risikostyring.

Deltagernes engasjement og forslag til temaer styrer retningen på nettverkets fokus, slik at samlingene alltid er relevante for nettverkets medlemmer.
 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket

 
 • Åpenhetsloven - Erfaringer og praksis
 • Styrerapportering - Workshops om utforming, metodikk roller og ansvar.
 • Risikoanalyse og Enterprise Risk Management (ERM)
 • Cyberrisiko
 • Fremtidens Compliance & Risk management
 • Organisasjonens bærekraftsansvar
 • Varslinger – varslingsdirektiver og roller
 • Utforske ny compliance teknologi
 • Etikk og integritet: Beste praksis for å fremme etisk atferd og integritet i organisasjoner.
 • Deltakernes egne forslag til temaer
 
 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er ledere, konsulenter og eksperter som arbeider, eller har erfaring med governance, compliance og/eller riskohåndtering både på et strategisk- og operasjonelt nivå. Aktuelle arbeidsområder er eksempelvis internrevisjon, sikkerhet, IT-sikkerhet, compliance, etterforskning, risikostyring, finanssikerhet, databesyttelse og IT-governance.
 
Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.