Kurs

Investeringsavtaler

En praktisk gjennomgang av sentrale klausuler og problemstillinger knyttet til forhandlinger og inngåelse av investeringsavtaler

3

timer

3995 NOK.

Utbytte

Formålet med kurset er å gi deltakerne en dypere forståelse av utvalgte og praktiske tema i forbindelse med forhandlinger og inngåelse av investeringsavtaler. Dette ses både i et kontraktsrettslig og selskapsrettslig lys.

På kurset får du bl.a.:
  • Oversikt over de klausuler som er typiske for denne type avtaleinngåelse
  • En dypere forståelse av de ulike mekanismer som kan brukes ved fordeling av risiko og ansvar ved investeringsavtaler.
  • Oversikt over fallgruver og risiko ved forhandlingen
  • Investeringsavtalens vurdert opp mot aksjonæravtalen

Innhold

Emner er bl.a.:
  • Innledende forhandlinger og due diligence-prosesser
  • Strukturering og utforming av investeringsavtaler
  • Aksjonæravtaler og investorbeskyttelse
  • Vederlagsstrukturer og exit-mekanismer
  • Vanlige utfordringer og risikofaktorer knyttet til investeringsavtaler

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, bedriftsadvokater, investeringsrådgivere, bedriftsledere og andre fagpersoner som er delaktig i investeringsavtaler eller som ønsker å utvide sin kunnskap innen dette området. Det er også relevant for gründere og investorer som ønsker å forstå de juridiske og kommersielle aspektene ved investeringsavtaler.

Undervisningsform

Kurset holdes som ett foredrag, med juridisk og praktisk vinkling – med innspill også på basis av kursleders erfaringer som advokat og som rådgiver gjennom en årrekke, mot selskaper og eiere.

Det vil bli lagt vekt på dialog, og det vil bli anledning til å stille spørsmål, samt at deltakerne kommer med innspill ut fra egne erfaringer, dilemmaer og praktiske caser.

Materiale

Deltakerne vil få tilgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online plattform.

Kurset blir undervist muntlig på norsk, men avtaleverket som benyttes er hovedsaklig på engelsk for å gi deltagerne en grundig forståelse av fagterminologien og gjenspeile den praksisen som brukes, samtidig vil det være en forankring i norsk lovverk.

Et kursbevis vil bli utstedt til deltakerne etter kurset for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.