Kurs

Vedtekter og Aksjonæravtaler - en innføring

Introduksjon av tematikken med praktisk vinkling

4

timer

4995 NOK.

Det gis en grunnleggende oversikt over ulike selskapsformer, med et særlig fokus på aksjeselskapers vedtekter og aksjonæravtaler.

Forholdet mellom betydningen av selskapets vedtekter og en aksjonæravtale vil stå sentralt, med både en praktisk og juridisk vinkling – det hele holdt opp mot aksjeloven.

Ulike hovedtyper av aksjonæravtaler vil bli berørt, og kurset vil også ta opp aksjonæravtaler der noen eller alle eierne er ansatt i virksomheten, noe som er typisk for gründerbedrifter. Dette skaper spennende og meget praktiske utfordringer.

Utbytte

Som et introduksjonskurs får du oversikt over relevant jus og praksis innen selskapsrett og eierforhold i private virksomheter som drives som aksjeselskap.

På kurset får du bl.a.:
  • Oversikt over selskapsformene – og de mest grunnleggende ulikhetene mellom dem 
  • Innsikt i de prinsipielle forskjellene mellom aksjeselskapers vedtekter og aksjonæravtaler, og ikke minst grensesnittet og samspillet mellom disse 
  • Innsikt i hva som egner seg for vedtektsregulering, kontra hva som helst bør være regulert i en aksjonæravtale
  • Forutsetninger for å manøvrere riktig i spørsmål som spenner over vedtektsregulering og avtalebestemmelser mellom eiere
  • Innsikt i en del særlige spørsmål som omhandler eiere som også er ansatt i selskapet de eier aksjer i 

Innhold

Kurset vil være delt inn i følgende 4 bolker: 
  • Overordnet oversikt over selskapsformene og grunnleggende forskjeller, herunder praktisk valg av selskapsform
  • Vedtektenes rettslige betydning, sammenholdt med aksjonæravtaler – inkludert muligheter for fleksibilitet og «skreddersøm» for det de enkelte selskaper og eierne. Dette inkluderer grensesnitt og overlapping mv. mellom de to regimene
  • Hovedtyper av aksjonæravtaler – med vekt på hva som vil være sentralt å regulere i ulike varianter av aksjeselskaper, inkludert foretakets og eiernes siktemål med virksomheten/eierskapet
  • Særlige spørsmål som oppstår der eierne også er ansatt i virksomheten

Målgruppe

Kurset henvender seg særlig til advokater og fullmektiger som ønsker å peile seg (videre) inn på selskapsrett og eierskap, og som rådgiver innen de aktuelle spørsmålene.

Kurset egner seg også for gründere, revisorer, investorer og andre som ønsker en praktisk innføring i spørsmål knyttet til vedtekter og aksjonæravtaler.  

Undervisningsform

Kurset holdes som et foredrag, med juridisk og praktisk vinkling – med innspill også på basis av kursleders erfaringer som advokat og rådgiver gjennom en årrekke, mot selskaper og eiere i et moderne, privat forretningsliv Norge i dag.

Kurset tar for seg fagområdet på et basisnivå, men en viss forkunnskap og/eller erfaring på området vil gi økt utbytte.

Det vil bli lagt vekt på dialog, og det vil bli anledning til å stille spørsmål, samt at deltakerne kommer med innspill ut fra egne erfaringer, dilemmaer og praktiske caser.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltagerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.