Nettverk

Nettverk i Miljø- og produktrett

Fra naturressurs til produkt og avfall: Best praksis, dilemmaer og lovrammer

20

Leksjoner

26950 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Formål og aktualitet

Et fokus på en bæredyktig fremtid har aldri vært mer aktuelt. EUs sentrale regelverk på området, slik som rammedirektivet for avfall, forordning om animalske biprodukter, forordningen om grensekryssende transport av avfall, REACH- og CLP-forordningen, Industriutslippsdirektivet (IED), produktsikkerhetsdirektivet, den norske produktkontrolloven og forurensningsloven er derfor høyaktuelle.

I nettverket dykker vi derfor ned i konkrete områder innenfor miljø- og produktrett, samtidig som vi også diskuterer etiske dilemmaer og problemstillinger relatert til de muligheter som ligger i det å skape bæredyktige verdikjeder – fra vugge til grav.

Vi ser også på EUs politiske ambisjoner i lys av Green Deal - med fokus på utvalgte strategier og handlingsplaner for sirkulærøkonomi. I den forbindelse vil det også være naturlig å dykker ned i standardiseringsstrategier, plasthåndtering, kjemikaliestrategi, miljøkriminalitet og andre dagsaktuelle utfordringer.

Nettverket har fokus på medlemmenes egne, aktuelle problemstillinger – hvor det da vil være mulighet for å komme med innspill, samt diskutere dette i gruppen – i tillegg til å bli inspirert av våre nettverksledere og gjesteforelesere.

 

På nettverkssamlingene vil vi kunne se nærmere på emner som:

  • EU sin Green deal: strategiens viktigste punkter
  • Avfallskretsløp: håndteringspraksiser
  • Produktregelverk, kjemikalier og standardisering
  • Grønn kapital: Taksonomi og rapportering

 

EU sin Green deal: strategiens viktigste punker

Vi setter fokus på de viktigste punktene i strategien og definerer i den forbindelse hvilke utfordringer og emner som er det mest sentrale å gå videre med  –  noe som da vil danne rammeverk for resten av sesongens samlinger. På første samling ser vi nærmere på alt av forslag som medlemmene måtte komme med, og bruker dette som input for å best kunne legge til rette for de fremtidige samlingene.

 

Avfallskretsløp: håndteringspraksisser

Hvor starter og slutter den sirkulære verdikjeden egentligt, og hva ligger i mellom? Vi tegner opp landskapet fra råvare til avfall og diskuterer avfalleksport og rapportering i en kontekst av avfallsregelverket. Vi diskuterer også plastikk - hva er reglene ved import av plast, og bør vi overhode smelte om plastikk? Når bør vi produsere nytt, hvilke vurderinger ligger bak, og hva er egentlig lovrammen for disse beslutningene?

 

Produktregelverk, kjemikalier og standardisering

Vi snakker om noen av de spennende dilemmaene og nyanserer som ligger i alle de forskjellige valgene i forbindelse med produktproduksjon. Her vil det være sentralt å se på om valgene vi tar lever opp til EU sin Green Deal – hvor vi skal benytte 10% fler kemikalier for å få få ens produkt til å holde 20% lenger. Vi dykker dessuten ned i stadardisering, kjemikaliestrategi m.m.

 

Grønn kapital: Taksonomi og rapportering

EU har presentert en klar taksonomi, samt krav, for hvordan grønne investeringer skal gjennomføres. Her tar vi derfor et dypdykk i taksonomien og det som man særlig bør være oppmerksom på for å oppnå en sunn og profitabel verdikjede for organisasjonen.

 

Målgruppe

Nettverket er beregnet på advokater, jurister og andre med spesialisering innen miljørett, produktrett og relaterte elementer. Du arbeider kanskje som miljøsjef eller bærekraftssjef i det private eller offentlige, eller arbeider som konsulent eller fagsjef med miljø, avfall, plasthåndtering, klima eller ressurser som din kompetanse.

 

Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.

Del på sosiale medier

in
t
f