Kurs

Personvern fra a til å

Med brush-up

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Alle virksomheter behandler personopplysninger i en eller annen form. Enten det gjelder opplysninger knyttet til virksomhetens egne ansatte, kunder og/eller leverandører. Kurset vil gi deltakerne en grunnleggende innføring i fagområdet personvern og de mest kjente problemstillingene når det gjelder en virksomhets behandling av personopplysninger. Kurset vil derfor også kunne fungere som et oppfriskningskurs for dem som trenger det. Kurset vil også bidra til å gi en mer helhetlig forståelse hos dem som har jobbet fragmentert med personvern.

 

På kurset får du bl.a.:
 

 • En innføring i hvorfor vi har et personvernregelverk og et overblikk over regelverket
 • Kunnskap om hvem som forvalter personvernregelverket i Norge og Europa
 • Dypere innsikt i personvernprinsippene og sammenhengen mellom disse og forordningens bestemmelser for øvrig
 • Momenter som kan tas i betraktning når personvernbestemmelsene skal tolkes og personvernvurderinger skal gjennomføres
 • Presentasjon av praktiske problemstillinger fra «det virkelige liv» og hvordan slike problemstillinger kan løses
   


Innhold

Som rådgivere innenfor fagområdet ser vi at personvern, eller virksomheters behandling av personopplysninger, er et like aktuelt tema som da personvernforordningen trådte i kraft i 2018. Stadig flere blir opptatt av å møte kravene i personvernregelverket - ikke bare av hensyn til regeletterlevelse, men også av hensyn til virksomhetens omdømme.

 

Fagområdet personvern er et forholdsvis nytt rettsområde som grunnet raske teknologiske endringer, stadig er under utvikling. Det er mange gråsoner og ny rettspraksis vil bidra til å formen forståelse av GDPR. Et godt eksempel på dette fikk vi med Schrems II – dommen sommeren 2020 som fortsatt medfører store utfordringer knyttet til overføring av personopplysninger til tredjeland.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Gjennomgang av sentrale definisjoner og prinsipper
 • Gjennomgang av behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger
 • Om ansvarsfordeling og betydning av rolleplassering - behandlingsansvarlig, databehandler og felles behandleransvar
 • Om de registrertes rettigheter
 • Om overføring av personopplysninger til tredjeland
 • Om krav til å ha et personvernombud og personvernombudets oppgaver
 • Om avvik og varslingsplikten til Datatilsynet
 • Ansvar og sanksjoner
 • Gjenbruk av personopplysninger
 • Kontrolltiltak på arbeidsplassen  

 

Målgruppe

Kurset passer for ressurser som har behov for innføring i eller en oppfriskning av personvernregelverket fra a til å, det være seg; ressurser med ansvar for virksomhetens behandling av personopplysninger, enten virksomheten er behandlingsansvarlig eller databehandler, compliance-personell, personvernombud, jurister.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.