Kurs

Praktisk husleierett

En gjennomgang av husleieloven, rettet mot næringsleieforhold

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Utleie av eiendom er regulert i husleieloven, men ved leie av næringseiendom er det betydelig avtalefrihet. Kurset er ment å gi en innføring av hvilke områder man har avtalefrihet, samt relevante ufravikelige bestemmelser i husleieloven.

Dette kurset er designet for å gi en omfattende forståelse av utleie av næringseiendom og relevant lovgivning, spesielt husleieloven. Kurset fokuserer på områder av avtalefrihet og ufravikelige bestemmelser som er spesifikke for utleie av næringslokaler og gir deltakerne en solid forståelse av de juridiske aspektene som er involvert i å inngå og administrere en leieavtale for næringseiendom.

Innhold

Kurset vil dekke de generelle bestemmelsene i husleieloven og deres forhold til avtaler, inkludert kravene som må oppfylles ved inngåelse av leiekontrakten, forlengelse eller fornyelse av leiekontrakter og opsjoner som kan være tilgjengelige. Det vil også dekke bestemmelser om leiesum og felleskostnader, samt regulering av leie og krav til tilbakelevering av leieobjektet. Rettspraksis vil også bli diskutert, og praktiske oppgaver vil bli gitt for å hjelpe deltakerne med å anvende kunnskapen de har lært.

På kurset blir det gjennomgått blant annet
  • Generelle bestemmelser i husleieloven og forholdet til avtaler 
  • Inngåelse av leiekontrakt 
  • Forlengelse/fornyelse og opsjoner 
  • Leiesum og felleskostnader 
  • Regulering av leie 
  • Tilbakelevering av leieobjektet 
  • Rettspraksis 
  • Praktiske oppgaver

Gjennom dette kurset vil deltakerne kunne styrke sine ferdigheter og kunnskaper om utleie av næringseiendom og håndtere eventuelle juridiske spørsmål som kan oppstå i løpet av utleieperioden.

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, fullmektigere, forvaltere og utleiere som ønsker å holde seg oppdatert på husleieloven og forbedre sin forståelse av lovgivningen og hvordan den kan påvirke utleie av næringseiendom.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.