Nettverk

Nettverk i Arealplanlegging, ekspropriasjon og eiendomsutvikling

Utforming av fremtidens bærekraftige og levende bymiljøer 

20

timer

27950 NOK.

Innhold 

Arealplanlegging, ekspropriasjon og eiendomsutvikling er avgjørende komponenter i samfunnsbyggingen. Dette nettverket gir en verdifull plattform for å utforske og diskutere nøkkelaspekter innenfor området. Vi vil dykke ned i reglene om utbyggingsavtaler og deres praktiske anvendelse, organisering av eiendom og byggetomtkrav, samt håndhevelse av plan- og bygningsloven og påfølgende sanksjoner. Ekspropriasjon, med spesiell oppmerksomhet på private initiativer, vil også være et sentralt tema. 


Gjennomgangen inkluderer de nyeste lov- og forskriftsendringene, med fokus på å sikre effektiv medvirkning og innsynsprosesser. Vi vil se på jordskifte som en del av regulering og utfordringene ved utvikling i større byer, inkludert finansiering av infrastruktur.


Med innsikt i utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser og Høyesterettsavgjørelser vil dette nettverket gi deltakerne verdifull kunnskap og strategier for vellykket arealplanlegging og eiendomsutvikling, i tillegg til gode muligheter for å skape relasjoner med bransjekollegaer.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Regler om utbyggingsavtaler og praktisering av disse
 • Organisering av eiendom og krav til byggetomter
 • Håndhevelse av plan- og bygningsloven - samt sanksjoner
 • Ekspropriasjon i regi av private
 • Gjennomgang av nye regler - lov- og forskriftsendringer
 • Hvordan sørge for å få en god medvirkningsprosess?
 • Jordskifte som del av regulering - ekspropriasjon
 • Utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser og bestemmelser i Høyesterett
 • Planfaglige utfordringer ved utvikling og regulering i større byer
 • Konvertering til nye større byggeprosjekter - deriblant finansiering av infrastruktur
 • Ekspropriasjonsinstituttets ansvarsområder ved større byggeprosjekter
 • Gjennomgang av de viktigste prinsipper for utmåling og kriterier for bruk av salgs-, bruks- og gjenervervsverdi ved større byggeprosjekter
 • Ny rettspraksis 

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, ingeniører, jordskiftekandidater, landskapsarkitekter, byplanleggere og andre rådgivere som i private selskaper eller i offentlige organisasjoner, arbeider med arealplanlegging, ekspropriasjon eller grunnerverv. Dette innebærer eiendomsutvikling i vid forstand.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.