Kurs

Praktisk strafferett

Strategiske valg fra første klientkontakt til prosedyre

7

timer

6500 NOK.

Innhold

Kurset retter seg mot praktisk håndtering av straffesaker og andre saker hvor enkeltpersoner er mistenkt/siktet eller saker hvor personer er i konflikt med offentlige instanser. Intensjonen er å legge særlig vekt på planlegging og strategisk tenkning i møte med egen klient. Strategiske valg som er tenkt å være en rød tråd i alle råd som gis klienten helt frem til gjennomført hovedforhandling. Kurset skal gi deg en metodisk tilnærming for å kommunisere med klienten, gi råd til klienten i forhold til forklaring fra klienten, utspørring av vitner og eventuelt egen bevisførsel. Alt med tanke på hva som skal være innholdet i en prosedyre.

 

Det er ofte utfordrende å gi råd til klienter som kan ha en egen oppfatning om hva som er det beste forsvaret i egen sak. Tenkningen med kurset er å gi deg verktøy for å bedre ivareta rollen som advokat. Advokatens rolle vis a vis klienten kan være vanskelig når en rettslig analyse ikke er parallell med klientens oppfatning av egen situasjon. Det er ofte behov for forenkling og tydeliggjøring av mål og veivalg frem mot målet.
 

Kurset gir deg en praktisk innføring i tenkning og planlegging av arbeid med saker som styrer mot en rettslig prosess. Det kan være strafferettslig etterforskning mot en hovedforhandling eller sivile saker om barnevern, foreldretvister og forvaltningsrettslige emner. Kurset tar utgangspunkt i straffeprosess, men tenkningen er overførbar til andre rettsområder.
 

Emner er bl.a.:

  • Analyse av hva som er det sentrale i saken, rettslig og faktisk
  • Finne ut hva som er svake og sterke punkter i saken, hva er det verdt å prosedere på når den dagen kommer
  • Planlegging av klientkonferanse
  • Valg av strategi – om mulig enighet om hva som skal være målet med prosessen fremover
  • Kommunikasjon med egen klient
  • Planlegging av prosessen fremover basert på strategiske og taktiske valg
  • Ikke tape målet av synet gjennom bevisføring – relevansvurdering gjennom hele prosessen
  • Hva skal det prosederes på

 

Målgruppe

Målgruppen er advokater og fullmektiger som helt eller delvis jobber med strafferett og andre saksfelt hvor det er utstrakt klientkontakt, særlig saker med personlige tvister. Dette omfatter også saker hvor det er personkonflikter hvor det er risiko for at det ender med en rettslig prosess. Kurset er relevant for advokater og fullmektiger med lite eller ingen erfaring med saker som skal ende opp i en domstolsbehandling.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.