Nettverk

Nettverk i Antihvitvasking

Vi vil utforske beste praksis og hvordan du effektivt kan forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon 

20

timer

26950 NOK.

Innhold

Bekjempelse av hvitvasking og økonomisk kriminalitet er avgjørende for å opprettholde integriteten og tilliten til det økonomiske systemet. Dette nettverket gir deg muligheten til å fordype deg ytterligere i organiseringen av arbeidet mot hvitvasking, og hvordan du effektivt kan forebygge økonomisk kriminalitet og korrupsjon.


Vi vil utforske beste praksis og hvordan du kan oppfylle Finanstilsynets krav og forventninger. Videre vil vi se på transaksjonsovervåking, funksjonsroller internt, og hvordan håndtere grenseoverskridende kriminalitet. 
Vi vil også diskutere forholdet mellom norsk- og internasjonal rett når det gjelder hvitvasking, og hvordan håndtere utfordringer knyttet til massebedrageri,. korrupsjon og kreditorsvik.


Dette nettverket gir deg muligheten til å utveksle erfaringer og kunnskap med andre erfarne fagpersoner som jobber innen antihvitvasking. Sammen vil vi styrke våre organisasjoners evne til å motvirke hvitvasking og økonomisk kriminalitet, og bidra til et mer integritetsbevisst forretningsmiljø.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket

 

 • Organisering av antihvitvaskings arbeidet
 • Forebygging av økonomisk kriminalitet/FCP
 • Rapportering til EFE
 • Best Practice
 • Finanstilsynets krav og forventninger
 • Transaksjonsovervåking
 • Funksjonsroller internt
 • Grenseoverskridende kriminalitet
 • Forholdet mellom norsk- og internasjonal rett med hensyn til hvitvasking
 • Massebedrageri og sosiale medier
 • Korrupsjon og kreditorsvik
 • Deltakernes egne bidrag

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er  jurister, ledere for antihvitvask  og andre nøkkelpersonale som arbeider, eller har erfaring med antihvitvasking i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.