Kurs

Prosessbasert styringssystem

Fra tunge prosedyrer til lettbente prosesser

14

timer

10995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Bakgrunn
Stadig flere virksomheter tar steget over til et prosessbasert styringssystem. Det har vært anbefalingen fra kvalitetsstandarden ISO 9001 i over 25 år, men kartlegging og beskrivelse av en prosess tar tid og det krever en annen kompetanse å ivareta enn det som vi kanskje er bedre kjent med, det prosedyrebaserte systemet.


Prosesser er forutsetning for å kunne levere forutsigbart og etter forventning fra kunden. Alt arbeid kan beskrives som en prosess. Å sette i gang et prosjekt for å gjøre styringssystemet til et prosessbasert system kan virke uoverstigelig og endeløst, men heldigvis er det noe vi kan gjøre for å komme i gang. 


Formålet med de fleste foretak er å være levedyktig for "evig tid". En vedvarende virksomhet vil være en å stole på for de som kjøper varer og tjenester fra dem, og det vil være en stabil arbeidsplass med trygg økonomi. Å være levedyktig i mange år fremover krever fortreffelighet – «excellence» - i levering av produkter og tjenester som begeistrer kundene og som leverer det «lille ekstra» som gir lojale kunder og partnere over tid. 

Produktene må være relevante, og de må være av riktig kvalitet til riktig pris og helst overstige forventningene. Opplevd kvalitet er leveranse delt på forventning. Det betyr at positiv opplevd kvalitet skjer når leveransene overstiger forventningene, samtidig som dere hele tiden jobber med kontinuerlig forbedring. Du kan ikke forbedre prosesser uten å HA prosessen beskrevet. Hvordan får du til det? Jo, ved å gå over til et prosessbasert system.På kurset får du bl.a. kunnskap og ferdigheter om:

 • Prosessbaserte styringssystem – hva er det og hvorfor er det viktig?
 • Prosessbaserte Styringssystemer – hva må vi beslutte?
 • Etablering av et prosessbasert system – hvordan gjør vi det?
 • Implementering – hva fungerer?


Innhold

Business Excellence – hva er det og hvorfor er det viktig?

Prosesstankegangen – hva er det og hvorfor er det viktig?

Prosessbaserte Styringssystemer – eierskap og kompetanse 

Etablering av et prosessbasert system


Emner er bl.a.:

 • Hvordan virker «systemet»?
 • Hva er arbeid og hva er en prosess?
 • Verdistrømmer og prosesser
 • Hva ønsker dere å oppnå med et prosessbasert system?
 • Hvordan går vi frem for å designe et prosessbasert styringssystem?
 • Regler eller retningslinjer?
 • SIPOC – praktisk øvelse – metoden du MÅ mestre
 • Trinnvis modell for å utvikle et prosessbasert system
 • Organisering av prosjekt
 • Prosesseierskap og kompetansestrategi
 • Implementering av et styringssystem – strategi og fallgruver
 • Prosessforbedring med Lean eller andre metoder
 • Hva med fremtiden – digitalisering og automatisering?


Målgruppe

Kvalitetsledere, kvalitetsteam, prosesseiere, ledere og bedrifter som ønsker å gå fra prosedyrer til et prosessbasert styringssystem


Undervisningsform

Beskriv undervisningsformen som f.eks. kan være

 • Foredrag
 • Gruppearbeid/ workshops
 • Cases
 • Dilemmaspørsmål
 • Erfaringsutveksling 
 • Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og det er lagt stor vekt på utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviserenMateriale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Dette kurset går under kategorien ikke-juridiske timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning kan man få godkjendt opptil 25 ikke-juridiske timer i løpet av en etterutdanningsperiode.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.

Del på sosiale medier

in
t
f