Kurs

Ansettelser - en innføring

Etablering av ansettelsesforhold i teori og praksis

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 

 • God forståelse av pliktene og begrensningene arbeidsgiver er underlagt i forbindelse med etablering av et ansettelsesforhold
 • Dypere innsikt i den rettslige situasjonen som oppstår når et ansettelsesforhold inngår
 • En oversiktlig og pedagogisk gjennomgang av relevant lovverk og aktuell rettspraksis
 • Kompetanseoverføring, slik at du blir i stand til å kunne identifisere og håndtere de utfordringene som man kan møte før, ved og etter etablering av et ansettelsesforhold

 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved ansettelser.

 

Kursdeltakerne vil få en innføring i relevante rettskilder, og det vil bli lagt stor vekt på relevant og aktuell rettspraksis.

 

Læring i kurs vil også basere seg på case-arbeid, slik at kursdeltakerne skal få økt kompetanse i å håndtere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med ansettelser.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Aktører i arbeidslivet
 • Stillingsutlysning
 • Hva kan man spørre om under intervju
 • Innhenting av opplysninger om arbeidstaker
 • Krav til ansettelseskontrakten
 • Likestilling og diskriminering
 • Adgangen til midlertidig ansettelse
 • Fortrinnsrett til stilling
 • Deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
 • Konkurranseklausuler
 • Rett til arbeidsresultatet – immaterialrett
 • Taushetsplikt

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle med interesse for ansettelsesrettslige problemstillinger, herunder jurister, advokater, arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR-medarbeidere.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.