Nettverk

Nettverk i Arbeidsrett

Vi utforsker og fordyper oss i praktiske utfordringer, EU-initiativer og likestilling ved et arbeidsrettslig perspektiv 

20

timer

26950 NOK.

Innhold

I vårt Nettverk i Arbeidsrett utforsker vi sentrale emner innen arbeidsrett og relaterte områder. Vi ser på utviklingen av fagforeningsrettigheter og hvordan kunstig intelligens og automatisering påvirker arbeidsplassen. Tariffavtaler, endringer i arbeidskontrakter og etiske spørsmål i arbeidsrett er også sentrale temaer vi diskuterer. Videre ser vi på arbeidsgiverens ansvar for mental helse på arbeidsplassen og hvordan GDPR påvirker arbeidsrettslige spørsmål.

 
I tillegg holder vi deg oppdatert med aktuell rettspraksis og nyheter innen arbeidsrett og HMS på arbeidsplassen. Deltagerne er selv med på å forme samlingene ved å bidra til å velge tematikk og fokus. Videre er nettverket en god plattform for å skape relasjoner med bransjekollegaer, og dra nytte av deres mange erfaringer fra bransjen.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket

 • Utviklingen av fagforeningsrettigheter
 • Kunstig intelligens og automatisering på arbeidsplassen
 • Tariffavtalen
 • Endringer i arbeidskontrakter og vilkår
 • Etiske spørsmål i arbeidsrett
 • Arbeidsgiverens ansvar for mental helse 
 • GDPR
 • Aktuell rettspraksis og nyheter
 • Arbeidsrett og HMS på arbeidsplassen


 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter, samt dommere og andre aktører som arbeider, eller har erfaring med arbeidsrettslige forhold i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.