Kurs

Arbeidstid

Gjeldende regler i henhold til arbeidsmiljøloven og relevante tariffavtaler

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn 

Reglene om arbeidstid er komplekse og trår man feil kan det koste virksomheten dyrt, både ved overtidskrav og bøter fra Arbeidstilsynet. Kurset fokuserer på å gjøre disse reglene mer tilgjengelige og fleksible for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Kurset vil også se på avvikende arbeidstidsformer og hvordan disse reglene kan tilpasses ulike situasjoner.


Innhold

Kurset vil spesielt undersøke rettsutviklingen i EU-domstolens praksis, og vil inkludere en generell gjennomgang av arbeidstidsreglene, den innebygde fleksibiliteten i loven og ulike arbeidstidsformer. Det vil også ta for seg begrepene særlig uavhengig og ledende stilling, samt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden som grunnlag for fleksible løsninger.

På grunn av pandemien vil kurset også fokusere på de særskilte reglene som gjelder for arbeidstid ved hjemmekontor. Emner som vil bli behandlet inkluderer alminnelig arbeidstid, ulike typer vaktordninger, redusert arbeidstid ved turnus/skiftordninger, kravene til døgn-/ukehvile, arbeidstidsregler for stillinger som er særlig uavhengige eller ledende, overtidsreglene, nattarbeid, arbeid på søndag og helgedag og reisetid.

Kurset vil bli lagt opp praktisk med bruk av eksempler for å belyse ulike arbeidstidsformer, og vil gå i dybden på emnene for å gi deltakerne en grundig forståelse av reglene rundt arbeidstid.
 

Emner er bl.a.:

  • Alminnelig arbeidstid
  • Ulike typer vaktordninger
  • Redusert arbeidstid ved turnus/skiftordninger
  • Kravene til døgn-/ukehvile
  • Arbeidstidsregler for stillinger som er særlig uavhengige eller ledende
  • Overtidsreglene
  • Nattarbeid
  • Arbeid på søndag og helgedag

 

Målgruppe

Kurset er målrettet organisasjonsansatte jurister, yngre jurister og andre som til daglig jobber med området

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.