Kurs

Arbeidstid

Gjeldende regler og avvikende arbeidstidsformer

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte

 

Regler for arbeidstid er av stor betydning både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Reglene oppfattes likevel ofte som vanskelig tilgjengelige, stivbente og rigide. I dette kurset gis det en generell gjennomgang og innføring i reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og relevante tariffavtaler. I kurset ser vi også på avvikende arbeidstidsformer, og går mer i dybden på reglenes faktiske fleksibilitet.


Vi ser særlig på rettsutviklingene med blikk på EU-domstolens praksis.
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Generell innføring i arbeidstidsreglene
 • Den innebygde fleksibiliteten i arbeidsmiljøloven


 

Innhold

Kurset legges opp praktisk, men bruk av eksempler for å belyse de ulike arbeidstidsformer. Kurset går også i dybden på begrepene særlig uavhengig og ledende stilling og reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden som grunnlag for fleksible løsninger.
 

I lys av pandemien har mange valgt/måttet arbeide fra hjemmekontor. I kurset ser vi også særlig på de særskilte reglene som gjelder for arbeidstid ved arbeid hjemmefra.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Alminnelig arbeidstid
 • Ulike typer vaktordninger
 • Redusert arbeidstid ved turnus/skiftordninger
 • Kravene til døgn-/ukehvile
 • Arbeidstidsregler for stillinger som er særlig uavhengige eller ledende
 • Overtidsreglene
 • Nattarbeid
 • Arbeid på søndag og helgedag
 • Reisetid

 

Målgruppe

Kurset er målrettet organisasjonsansatte jurister, yngre jurister og andre som til daglig jobber med området.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.