Kurs

Åpenhetsloven og risikobasert aktsomhet (due diligence)

En gjennomgang av krav og etterlevelse

7

timer

6995 NOK.

I Norge fikk vi Åpenhetsloven i 2022 og fra EU har det kommet en rekke reguleringer som handler om det grønne skriftet og bærekraft. Den sosiale siden av bærekraft; menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, får en alt mer sentral rolle innenfor bærekraft, og det blir viktig for selskaper, store som små, å lære hvordan leve opp til kravene.

Utbytte

Kursets formål er å gi kunnskap om hvordan strukturere arbeidet med aktsomhetsvurderinger på en konkret og praktisk måte.
Key take aways er:
 • Kunnskap om regelverksutviklingen i Norge og i EU
 • Oversikt over hva risikobasert aktsomhet innebærer
 • Praktisk kunnskap om hvordan kartlegge og identifisere vesentlig risiko i egen virksomhet og i tilknytning til virksomheten
 • Eksempler på gode risikoreduserende tiltak
 • Hvordan arbeidet kan organiseres internt i en virksomhet

Bidragsytere 

På kurset får vi også nyttige innspill fra ett selskap fra næringslivet, og fra Forbrukertilsynet, Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, som er de som veileder om og følger opp selskapers arbeid med menneskerettigheter i myndighetsapparatet.

På kursdagen får vi høre fra:
 • Christoffer Bjørnum, Underdirektør i Forbrukertilsynet
 • Stefan Midteide, Fagsjef Etikk i leverandørkjeden, Posten
 • Jenny Ählström, Seniorrådgiver, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Cathrine Dehli, Styremedlem i Ansvarlig Næringsliv (OECDs kontaktpunkt) og Head of Customer Success i Celsia

Innhold

Kurset er for deg som ønsker å forstå mer av hvordan ansvaret i næringslivet egentlig ser ut når det gjelder menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og hvordan arbeide med dette i praksis. Her får du en ordentlig gjennomgang av de ulike trinnene i en aktsomhetsvurdering og gode tips på veien som hjelper deg å navigere rett. På kurset får dere høre fra og diskutere med innledere som arbeidet med Åpenhetslovens krav en stund og som gjerne deler av sine erfaringer. Vi går også gjennom EU-reguleringene som har krav om due diligence og forklarer hvordan de henger sammen.
På kurset gis også eksempler på dokumentasjon som loven krever, slik som policy, prosessbeskrivelse og rapportering.

Kurset har hovedfokus på Åpenhetslovens krav, men gir også kunnskap om relevante EU-reguleringer.

Emner er bl.a.:
 • Aktsomhetsvurderinger (due diligence) – En grundig innføring i hva dette er, tips om modeller og verktøy man kan bruke for å gjøre rett.
 • Metodikken er risikobasert - Hvordan identifisere og prioritere risiko gjennom vurderinger og verktøy.
 • Plikten om å svare på henvendelser.
 • EU-reguleringers krav om due diligence.


Målgruppe

Kurset er laget for å komme flest mulig til nytte. Grunntanken bak aktsomhetsvurderinger er at alle i selskapene skal være involvert i arbeidet, som skal generere rapportering som gjøres tilgjengelig for eksterne; for eksempel investorer, banker og fremtidige samarbeidspartnere. Kurset egner seg spesielt godt for personer som er ansvarlige for aktsomhetsvurderinger i selskapene, eller hos de som bruker selskapsrapportering, og som ønsker å forstå om rapporteringen er i samsvar med kravene.

Undervisningsform og gjennomføring

På kurset får du bl.a.:
 • Diskutere konkrete problemstillinger og erfaringer med andre kursdeltakere
 • Stille spørsmål og diskutere dilemmaer fra virkeligheten
 • Høre fra eksperter og selskapsrepresentanter
 • Kunnskap om hvordan arbeide med aktsomhetsvurderinger i den daglige driften
 • Dypere innsikt i hvordan prioritere blant identifiserte risikoer
 • Kjennskap til gode verktøy som er åpent tilgjengelige gratis
 • Tips om hvordan unngå fallgruver og håndtere varsellamper og røde flagg
 • Tips til hvordan vekke engasjement for arbeidet med aktsomhetsvurderinger hos kollegaer; alle skal bidra.

Kurset veksler mellom teori, praksis og caseløsning, og vi legger opp til utveksling av erfaringer mellom deltakerne og underviseren.

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.