Kurs

Arbeidsgivers prosessrisiko i oppsigelsessaker

Få en grundig innsikt i bevisreglene

4

timer

4995 NOK.

Innhold

Som advokat for arbeidsgiver i en oppsigelsessak er det viktig å ha god kunnskap om prosessrisikoen arbeidsgiveren står overfor. Dette kurset gir deg innsikt i de relevante bevisreglene som gjelder ved oppsigelse av en arbeidstaker. Vi ser også på hva som er viktig å huske på for arbeidsgivers advokat når prosessrisikoen ved å havne i en rettslig tvist skal vurderes. Hva skal til for at oppsigelsen vurderes som saklig av domstolen? Kurset er egnet for internadvokater og advokater som har klienter innen arbeidsrett.

Vi ser nærmere på følgende temaer:
  • Hvilke krav kan en arbeidstaker reise i en oppsigelsessak?
  • Hva er de rettslige utgangspunktene når retten skal vurdere om en oppsigelse er saklig?
  • Hvilke momenter vektlegger retten i den konkrete vurderingen i de ulike typetilfellene av en oppsigelse?
  • Hvilke regler gjelder for rettens bevisvurdering, og hvilke bevis er særlig viktige?
  • Hvilken risiko for saksomkostninger foreligger ved at saken blir brakt inn for retten?

Utbytte

Deltakerne vil etter kurset ha en solid forståelse av de juridiske vurderingstemaene i oppsigelsessaker og være i stand til å vurdere prosessrisikoen for arbeidsgiveren. Kurset vil gi deltakerne nyttige verktøy for å gi kvalifisert juridisk rådgivning til klienter innen arbeidsrett, og sette dem i stand til å vurdere oppsigelsessaker på riktig måte.

Målgruppe

Dette kurset er spesielt utviklet for internadvokater og advokater som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål. Kurset er relevant for advokater som bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Kurset forutsetter en grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljølovens regler for fremgangsmåten ved oppsigelse.

Kursets formål er å gi deltakerne en grundig innsikt i bevisreglene og vurdering av prosessrisiko ved oppsigelsessaker. Målet er at deltakerne skal bli tryggere i hvilke vurderinger som bør være gjennomført før det tas endelig stilling til om en oppsigelsessak skal løses av domstolen fremfor at det inngås et forlik. Deltakerne vil bli godt rustet til å gi god og riktig juridisk rådgivning til arbeidsgivere i vanskelige oppsigelsessaker.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.