Kurs

HMS, varsling og #MeToo

Et heldagskurs

7

timer

6995 NOK.

Innhold

Dette heldagskurset gir en grundig gjennomgang av viktige temaer innen arbeidsmiljø og håndtering av varslingssaker, med spesielt fokus på saker om seksuell trakassering. Kurset er delt opp i to deler.

Del 1 - Bakgrunn og innhold: HMS og håndtering av varslingssaker
I den første delen av kurset går vi grundig gjennom HMS-reglene og ser nærmere på hvordan arbeidsgivere skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og kravene som stilles til en korrekt håndtering av varslingssaker. Vi ser på hvilke rettslige rammer som gjelder for arbeidsgivere og går gjennom oppdatert rettspraksis om temaene. Kurset gir deltakerne en solid forståelse av de juridiske aspektene knyttet til HMS og en grundig opplæring i riktig fremgangsmåte for håndtering av varslingssaker.

Del 2 - Håndtering av #Metoo/seksuell trakassering i arbeidslivet:
I den andre delen av kurset fokuserer vi spesielt på arbeidsgiveres håndtering og vurdering av saker som omhandler #Metoo. Vi ser på de rettslige rammene som gjelder ved vurdering av saker om seksuell trakassering. Videre går vi gjennom relevante rettsavgjørelser og ser på hvordan man skal håndtere #Metoo-saker i arbeidslivet på en juridisk riktig måte. Deltakerne vil lære om prinsippene for forsvarlig saksbehandling, og få økt innsikt i den praktiske håndteringen av #Metoo-saker fra arbeidslivet.
 

Målgruppe

Dette kurset er spesielt utviklet for internadvokater og advokater som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål. Kurset er relevant for advokater som bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Kurset krever en grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljølovens varslingsregler og forbudet mot seksuell trakassering.
 
Kursets mål er å gi deltakerne detaljert kunnskap om HMS-regler, håndtering av varslingssaker generelt og saker om #Metoo spesielt. Deltakerne vil bli i stand til å gi kvalifisert juridisk rådgivning til klienter innen disse temaene, og vil gjennom kurset bli tryggere på den praktiske fremgangsmåten slik at klienten sikres best mulig rådgivning i den enkelte sak.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.