Kurs

Ansattes ytringsfrihet og krav på respekt for privatlivets fred

En grundig gjennomgang av regelverket

4

timer

4995 NOK.

Dette halvdagskurset tar for seg grensene for arbeidsgivers adgang til å bruke ansattes personopplysninger, herunder kontrollere og overvåke ansatte. Vi ser også på reglene om ytringsfrihet i arbeidsforholdet og oppbevaring av informasjon om arbeidstakere. Kurset er spesielt rettet mot internadvokater og advokater som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål, og som bistår arbeidsgivere.

Bakgrunn og innhold

Kurset gir en grundig gjennomgang av regelverket og retningslinjer som regulerer arbeidsgivers adgang til å bruke ansattes personopplysninger. Vi ser på hvilke kontroll- og overvåkningsmetoder som er tillatt, i hvilke sammenhenger slike verktøy er lovlige og hvilke begrensninger som arbeidsgivere må forholde seg til. Videre går vi nærmere inn på retten til ytringsfrihet i arbeidsforholdet og hvilke begrensninger som kan gjelde for arbeidstakeres rett til å ytre seg. Videre ser vi på reglene knyttet til oppbevaring av informasjon om arbeidstakere og hvilke krav til informasjonssikkerhet som gjelder for arbeidsgivere.

Utbytte

Etter kurset vil deltakerne ha en oppdatert forståelse av regelverket og praksis knyttet til arbeidsgivers adgang til å bruke ansattes personopplysninger. Deltakerne vil være i stand til å gi kvalifisert juridisk rådgivning til klienter innen arbeidsrett når det gjelder disse spørsmålene. Kurset gir også deltakerne nyttige verktøy for å kunne vurdere og veilede sine klienter om retten til ytringsfrihet i arbeidsforholdet og oppbevaring av informasjon om arbeidstakere.

Målgruppe

Kurset er rettet mot internadvokater og advokater som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål. Kurset er relevant både for advokater med grunnleggende kunnskap om regelverket knyttet til personopplysninger, kontroll og overvåkning av ansatte og ansattes rett til å ytre seg, men også de som har praktisk erfaring fra saksarbeid om temaet og som ønsker å oppdatere og videreutvikle sin kompetanse på dette feltet.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.