Kurs

Bemanning i ansettelsesretten

Hvordan bemanner vi virksomheten -  Arbeidsrettens regler om bemanning

timer

5495 NOK.

Bakgrunn

Konsulent, oppdrag, tjeneste, innleid, ansatt, midlertidig ansatt, vikar, freelance, selvstendig næringsdrivende? Mer enn noen gang er spørsmålet om rett klassifisering på dagsorden. Lovendringer i reglene om innleie trer i kraft 1. april 2023. Domstolenes avgjørelser har utløst økonomiske bomber, og i flere bransjer har aktørene begynt å bekymre seg for om de bemanner bedriftene sine riktig. Det er på tide med oppdatering av kunnskap om teamet, slik at bedrifter får utført alle de spennende oppgavene som ligger foran dem hver eneste dag med rett bemanning.
Bli med på kurset og få noen tips og svar på spørsmål du har.

Utbytte

Arbeidsmiljøloven omhandler en rekke bestemmelser om de ulike tilknytningsformene. Reglene er kompliserte, og fokus på riktig bemanning er et svært aktuelt tema. Regelverket oppfattes ofte som er mer rigid enn man hadde tenkt. Ofte er det også flere muligheter enn man visste om. Kurset gir deg innsikt i de ulike regelene og måtene en virksomhet kan skaffe seg nødvendig arbeidskraft på.
Vi vil forklare deg forskjellen på de ulike tilknytningsformene arbeidslivet byr på, og når du kan benytte deg av dem. Du kan ikke alltid velge å leie inn ressurser i stedet for å ansette dem. Kan du leie inn arbeidstakere fra andre enn bemanningsbyråene? Vi vil fortelle deg hvilken rettslig status en konsulent har. Dette kurset vil gjøre at du er bedre rustet til å forvalte risiko når bedriften skal skaffe seg arbeidskraft.

Innhold

Vi vil gjennomgå de ulike tilknytningsformene (klassifiseringene) i arbeidslivet.
  • forklare deg forskjellen på de ulike tilknytningsformene.
  • forklare deg konsekvensene av å bruke de ulike tilknytningsformene
  • redegjøre for de ulike regelverkene som gjelder for de ulike tilknytningsformene
  • gi deg eksempler på viktige kontraktsklausuler forklare deg konsekvensene av å velge feil tilknytningsform

Målgruppe

Internadvokater, HR-jurister/rådgivere som jobber innen arbeidsrett eller har interesse for arbeidsrett. Kurset er imidlertid også godt egnet for ikke-jurister, herunder arbeidsgivere og HR-medarbeidere som ønsker å forstå reglene om bemanning fra et juridisk og praktisk perspektiv.


Materiale
Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.