Kurs

Cookies og lignende teknologier

En praktisk tilnærming til et upraktisk regelverk

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Informasjonskapsler og andre sporingsteknikker, ofte felles betegnet som cookies, gjør det mulig for bedrifter å for eksempel måle netttrafikk og rette personalisert markedsføring mot besøkende på sine nettsider. I slike tilfeller vil ofte flere regelverk være relevante, herunder både loven om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og GDPR. Også andre lover som markedsføringsloven kan være aktuelle. Både europeiske tilsynsmyndigheter og EU-domstolen har de siste årene vært aktive når det gjelder cookies, og det er gitt både overtredelsesgebyr og pålegg om endring i flere EU-land. Det har også blitt publisert flere veiledninger om cookies fra tilsynsmyndighetene.
Norge har lenge hatt særregler cookies i den norske ekomloven fra 2003. Regelverket har medført at alle som har en nettside må ha samtykke til de fleste typer cookies, men grunnet uttalelser i forarbeidene til ekomloven har ikke kravet til samtykke vært praktisert særlig strengt. Dette blir det en endring på når den nye ekomloven som er foreslått for Stortinget trer i kraft, mest sannsynlig sent i 2024 eller i løpet av 2025, og mange nettsideeiere må derfor være forberedte på å gjøre endringer i sine cookie-innstillinger.

Utbytte

Formålet med kurset er å gi deltakeren innsikt i regelverket som omhandler cookies, samt oppdatering om hva som skjer på området med fokus på den nye ekomloven og de oppdaterte kravene til samtykke i det nye lovforslaget. Som en del av kurset vil deltakeren også få praktisk og nyttig informasjon om hva en virksomhet kan gjøre for å redusere risikoen for brudd på reglene, og dermed også redusere risikoen for høye overtredelsesgebyr og andre uønskede konsekvenser.

Etter gjennomført kurs vil deltakeren forstå og kunne anvende regelverket i praksis, og ha fått verktøy for å håndtere praktiske spørsmål knyttet til informasjonskapsler som kan oppstå i en virksomhet.

Kurset behandler blant annet:
  • Fordypning i reglene i ekomloven og GDPR hva gjelder cookies
  • Hva som utgjør en cookie og når cookie-reglene ikke gjelder
  • Hvordan man innhenter et gyldig samtykke
  • Hvilken informasjon som må gis til besøkende på nettsider og i apper

Videre vil det også sees nærmere på såkalte tredjepartscookies og social media plugins, og hvilke regler man må passe på å overholde knyttet til slike teknologier.

Målgruppe

Alle virksomheter, både private og offentlige, som bruker cookies eller andre sporingsteknologier på sine hjemmesider eller apper.
Kurset er særlig relevant for personvernombud, personvernrådgivere, internadvokater/jurister, ansvarlige for markedsføring, apputviklere og andre som arbeider med cookies eller hjemmesider. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om personvern.

Undervisningsform

  • Foredrag
  • Erfaringsutveksling

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs digitale plattform.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.