Kurs

En innføring i varemerkeloven

Med særlig fokus på de nye endringene

3

timer

3995 NOK.

Bakgrunn

Den 1. mars 2023 trådte endringene i varemerkeloven i kraft. Dette er endringer som har flere praktiske konsekvenser for mange.

Utbytte

Ved å delta på dette kurset får du:
  • En grunnleggende innføring i varemerkeloven
  • Kunnskap om endringene i varemerkeloven, og de viktigste praktiske konsekvensene
  • En oppdatering på norsk og europeisk praksis
  • Verktøy til å enklere håndtere bedriftens varemerkestrategi og -portefølje
  • Et innblikk i undervisernes erfaring med varemerkeloven, og de nye endringene

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i varemerkeloven, som er nyttig for alle som håndterer varemerker og "branding". En oversikt over varemerkeretten vil gjøre det enklere for deg å håndtere og planlegge bedriftens varemerkestrategi.

I tillegg til å gi en grunnleggende innføring i varemerkeloven og -retten, vil kurset fokusere på de nye endringene. Endringene gjør at norsk varemerkerett har blitt harmonisert med reglene som allerede gjelder i EU. Dette gjør det enklere for internasjonale bedrifter å håndtere sine varemerkeporteføljer og –strategier i Norge. Endringene innebærer en rekke praktiske konsekvenser fra tidligere norsk varemerkerett, som underviserne vil gå nærmere inn på.

Kurset vil ha hovedfokus på norsk rett og praksis, men vil også gå inn på europeisk praksis der dette er relevant.

Følgende punkter er vesentlige for kurset:
  • Varemerkeloven og varemerkeretten
  • Endringer i varemerkeloven
  • Evne til å enklere håndtere bedriftens varemerkestrategi og -portefølje
  • Rettspraksis knyttet til varemerkeloven
  • Praktiske erfaringer

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med varemerker, og som har en basisforståelse for immaterielle rettigheter. Kurset passer også for de med god kunnskap om varemerkeloven og varemerkeretten, men som ikke har oversikt over de nye endringene.


Undervisningsform

Foredrag, med et ønske om en dialog mellom undervisere og deltakere

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.