Kurs

Den private formuen på skiftet

Ektefellers gjeldsavleggelse, skatt og skifter på tvers av landegrensene 

7

timer

6500 NOK.

Utbytte

Kurset gir deltakeren verktøy til å identifisere hvilket lands rett som skal anvendes på et internasjonalt rettsforhold innenfor familie- og arverett. Gjennom kurset får deltageren en oversikt over de relevante rettsregler og problemstillinger man bør være klar over ved håndtering av et skifte på tvers av landegrensene, eller ved opprettelse av ulike disposisjoner som testament og ektepakt som for eksempel omfatter fast eiendom i et annet land. Gjennom kurset vil deltakeren også få detaljert kunnskap om relevante skatterettslige problemsstillinger som kan oppstå i internasjonale skifter.


I kursets siste del vil vi se på gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte. Kurset vil gi deltakeren en god oversikt over aktuelle problemstillinger.
 

Kurset består av tre hoveddeler, og vil gi en innføring og deretter en fordypning i følgende tema:
 

  • Internasjonal privatrett på familie- og arverettens område
  • Skatterettslige problemstillinger tilknyttet arv og skifte
  • Gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte, og oversikt over praktiske typetilfeller


 

Innhold

Til tross for koronapandemien ser vi at stadig flere mennesker flytter over landegrensene. Årsaken til dette er sammensatt. Økt reisevirksomhet, utdanning og arbeid i utlandet samt en økende internasjonalisering av handel- og næringsvirksomhet fører til at mange velger å flytte til et annet land. En konsekvens er at det etableres stadig flere rettsforhold med tilknytning til mer enn ett rettssystem gjennom statsborgerskap og/eller bosetting. I dette kurset vil vi særlig se på rettsforhold innenfor familie og arveretten. Vi vil også se grunnleggende skatterettslige problemstillinger, herunder ved arv- og skifte på tvers av landegrensene.

 

Kursets siste del vil omhandle gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte. Gjeldsavleggelsen handler om at ektefellene ved en skilsmisse har rett til å gjøre fradrag for gjeld før midlene går til likedeling. Dette er et viktig, men komplisert tema. Det vil bli lagt vekt på å gjennomgå ulike relevante problemstillinger.

 

Emner er bl.a.:
 

Del 1:

  • Internasjonal privatrett på familie- og arverettens område 
  • Formuesordningen i internasjonale ekteskap – en oversikt
  • Utvalgte tema: formuesplanlegging innenfor familie- og arveretten i et internasjonalt perspektiv

 

Del 2:

  • Grunnleggende skattespørsmål knyttet til arv og skifte .Særlige skattespørsmål knyttet til arveskifter på tvers av landegrensene

 

Del 3:

  • Oversikt over reglene om gjeldsavleggelsen
  • Gjeldsavleggelsen på ektefelleskifte og oversikt over praktiske problemstillinger

 

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, dommere og jurister som arbeider med familie- og arverett.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.