Kurs

Skatt over landegrensene

Innførings- og oppdateringskurs

7

timer

6995 NOK.


Innhold

Mobiliteten i internasjonalt næringsliv og yrkesutøvelse øker, og det skatterettslige regelverket for å forhindre internasjonal dobbeltbeskatning og skatteunndragelse er blitt veldig viktig – og komplisert. Regelverket har vært i endring, med OECD i spissen, slik at oppdateringsbehovet er sterkt.

 

Emner på kurset er bl.a.:

  • Intern norsk rett og skatteavtalenes regler om inn og utflytting av personer og eiendeler
  • Retten til å skattlegge fysiske personers arbeid i utlandet (utlendingers arbeid i Norge)
  • Retten til å skattlegge næringsvirksomhet som utøves i et annet land enn hjemstaten
  • Retten til å skattlegge kapitalinntekter over landegrensene
  • Tvisteløsning i skatteavtalesaker og tolkning av skatteavtaler

 

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er yrkesutøvere som arbeider med grenseoverskridende skattespørsmål, og er tilpasset både deltakere som ikke har kompetanse i skatterett og deltakere med bakgrunn innenfor internasjonal skatterett.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.