Nettverk

Nettverk i Arv, skifte og formuesplanlegging

Vi ser på spørsmål knyttet til overdragelse mellom generasjoner, ektepakter og testamenter

20

timer

26950 NOK.

Innhold

 

Arv, skifte og formuesplanlegging er omfattende rettsområder som er av stor betydning for de påvirkede partene. Vårt nettverk gir deg muligheten til å fordype deg i viktige emner innenfor området, og diskutere aktuelle temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå.


Vi ser på spørsmål knyttet til overdragelse mellom generasjoner, samt hvordan du kan forvalte og båndlegge midler for umyndige. Ektepakter og testamenter er sentrale elementer i formuesplanlegging, og vi vil diskutere deres betydning og praktiske anvendelse.


Dødsboskifte, både i privat og offentlig regi, er et komplekst område som krever spesiell oppmerksomhet. Vi vil utforske problemstillinger knyttet til uskiftet bo og generasjonsskifte, med fokus på utvalgte temaer.


Kreditorpågang og spørsmål om felleseie og særeie er viktige aspekter ved formuesplanlegging som vi vil belyse.
Vi ser på ulike tilnærminger, inkludert gjensidige og felles testament, og gir deg innsikt i eventuelle endringer i gjeldende lovverk som kan påvirke en formuesplanlegging. Etiske problemstillinger i denne sammenhengen blir også diskutert.


Vår målsetning er å gi våre medlemmer en arena for kunnskapsdeling og diskusjon, der du kan adressere aktuelle problemstillinger og få verdifull innsikt fra bransjekollegaer.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Overdragelse mellom generasjoner, samt forvaltning og båndlegging av umyndiges midler
 • Ektepakter og testamenter
 • Forvaltning av umyndiges midler - båndlegging av midler
 • Dødsboskifte – privat/offentlig
 • Uskiftet bo – aktuelle problemstillinger
 • Generasjonsskifte - utvalgte temaer
 • Kreditorpågang - felleseie, særeie m.m.
 • Etiske problemstillinger
 • Gjensidig testament versus felles testament
 • Endringer i lovverket
 • Medlemmenes egne problemstillinger


Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, formueforvaltere, økonomiske rådgivere og andre som til daglig arbeider med, eller som har erfaring med arv-, skifte- og formuesplanlegging i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så frem det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.