Kurs

Diskrimineringsjuss

Og saker for Diskrimineringsnemnda

4

timer

5495 NOK.

Utbytte

Kurset gir innføring i og god oversikt over et etter hvert omfattende regelverk innenfor likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet. Gjennom praktiske eksempler hentet fra Diskrimineringsnemndas saker, vil kurset belyse blant annet følgende problemstillinger:

 

Hva gjør en forskjellsbehandling til ulovlig diskriminering? Hvilket forebyggende arbeid kreves av arbeidsgiver for å unngå diskriminering? Hvilke fallgruver gjør seg gjeldende ved utlysning av stilling, intervjusituasjon, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær m.m.?


Innhold

Rettsområdet likestillings- og diskrimineringsrett er i stadig vekst og er i ferd med å bli en egen rettsdisiplin. Mange opplever regelverket som krevende å orientere seg i, samtidig som konsekvensene ved å trå feil kan bli alvorlige.
 

Emner er bl.a.:

 • Oversikt over diskrimineringsregelverket
 • Når foreligger det ulovlig forskjellsbehandling?
 • Oversikt over egenskaper som nyter vern mot diskriminering
 • Direkte og indirekte diskriminering
 • Trakassering
 • Gjennomgang av typetilfeller fra arbeidslivet – belyst med praksis fra Diskrimineringsnemnda
  • Utlysning av stilling
  • Intervjusituasjonen
  • Ansettelse
  • Graviditet og fødselspermisjoner
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Utøvelse av styringsretten
  • Avslutning av arbeidsforhold
 • Universell utforming
 • Aktivitets – og redegjørelsesplikten
 • Håndhevelsesmekanismer – omvendt bevisbyrde og erstatning/oppreisning
 • Når din virksomhet blir klaget inn for Diskrimineringsnemnda

 

Målgruppe

Jurister, internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som fra tid til annen må rådgi egen bedrift innenfor temaer knyttet til likestilling og ikke-diskriminering.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.