Kurs

Innleid arbeidskraft - innføringskurs

Med fokus på lovendringer og sentral rettspraksis

7

Leksjoner

6500 NOK.

Utbytte

Innleie av arbeidskraft er et komplisert og svært aktuelt tema. Bakgrunnen for kurset er å gjøre temaet mer håndterbart, ved å ha stort fokus på både lovendringer og sentral rettspraksis. 

 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Dypere innsikt i forskjellen mellom innleie fra bemanningsforetak og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie
 • God forståelse av de innleides rettigheter og arbeidsgivers ansvar
 • En oversiktlig og pedagogisk gjennomgang av aktuell rettspraksis
 • Kompetanseoverføring, slik at du blir i stand til å kunne identifisere og håndtere de utfordringene som man møter ved innleie av arbeidskraft

 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved innleie av arbeidskraft. Herunder trepartsforholdet, plikter for utleier/innleier og rettigheter for innleide.

 

Det vil bli lagt stor vekt på nyere lovforslag/lovendringer, samt relevant og aktuell rettspraksis.

 

Læring i kurs vil også basere seg på case-arbeid, slik at kursdeltakerne skal få økt kompetanse i å håndtere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med innleie av arbeidskraft.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Grensen mellom innleie fra bemanningsforetak og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie
 • Begrensninger i adgangen til innleie
 • Adgangen til utleie
 • Likebehandling av arbeidstakere innleid fra bemanningsforetak
 • Opplysningsplikt og innsynsrett
 • Informasjons- og påseplikt
 • Solidaransvar
 • Innleie fra utlandet
 • Utsendte arbeidstakere
 • Konsekvenser av ulovlig innleie
 • Særlig om innleie innen bygg- og anleggsbransjen

 

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for arbeidsrett. Kurset er imidlertid også godt egnet for ikke-jurister, herunder arbeidsgivere og HR-medarbeidere som ønsker å forstå reglene om innleid arbeidskraft fra et juridisk perspektiv.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.