Kurs

Ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering

Med fokus på ny rettspraksis

7

timer

6500 NOK.

Utbytte

Kurset gir økt forståelse av praktiske problemstillinger som ofte står sentralt i ekspropriasjonssaker. Temaene illustreres ved konkrete eksempler, med vekt på nyere rettspraksis.

 

Innhold 

Kurset vil gi en oversiktlig og lett forståelig fremstilling av vederlagslovens prinsipper samt viktige rettsavgjørelser. Det gjøres rede for utviklingen innen skjønnspraksis innenfor sentrale temaer. I tillegg gjennomgås grundig en del sentrale og praktiske problemstillinger knyttet til erstatningsutmåling og ekspropriasjonsprosessen. 

 

Emner er bl.a.:
 

 • Betingelsene for ekspropriasjon og skjønnets fremme, og vanlige ugyldighetsinnsigelser. 
 • Viktige krav til saksbehandling ved ekspropriasjon med vekt på oreigningsloven og plan- og bygningsloven
 • Sakskostnadsreglene
 • Differanseprinsippet
 • Fradragsregler og reglene om å se bort fra bestemte verdiendringer 
 • Offentlige arealplaners betydning for både ekspropriasjonssaken og erstatningsutmålingen. Oppdatert rettspraksis.
 • Vurdering av den påregnelige bruk når det ses bort fra den gjeldende arealplan 
 • Kapitaliseringsrente
 • Forholdet mellom salgs- og bruksverdi
 • Leietakeres og andre rettighetshaveres posisjon - prosessuelt og materielt 
 • Oppdatering på nyere relevante avgjørelser fra Høyesterett og interessante avgjørelser fra lagmannsrettene 

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, dommere og alle andre som jobber med ekspropriasjons- og skjønnssaker, f.eks. innenfor forvaltningen og i domstolene.

 

Kurset er primært et innføringskurs, men er også velegnet for de som ønsker en oppfriskning av sentrale regler eller en oppdatering på ny rettspraksis.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.