Kurs

Cybersikkerhet - i teori og praksis

Sammenhengen mellom cybertrusler og persondatalovgivningen

7

timer

6995 NOK.

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Grunnleggende forståelse for teknologi og behovet for sikkerhet – hva skal du som jurist være opptatt av?
 • Innsyn i hvilke trusler virksomheter står overfor i cyberdomenet, samt hva loven krever for å håndtere disse
 • Kunnskap om hvordan du skal gå frem for å kartlegge trusselbildet
 • Innføring i kravene etter ulike lov- og forskriftsbestemmelser
 • Verktøy til å kartlegge og avgjøre kritikalitet og vurdere risiko, for å etterleve bl.a. GDPR i praksis
 • Overblikk over tiltak som kreves i ulike regler, og som kan brukes for å håndtere trusler
 • Eksempler på hvordan du kan dokumentere at du har informasjonssikkerheten i orden
   


Innhold

Hackere, dårlige systemer og uforsiktige ansatte kan lekke sensitiv informasjon, og påføre virksomheter milliontap. Samtidig står Datatilsynet klart for å gi gebyrer etterpå. Cybersikkerhet er i ferd med å bli sentralt for alle virksomheter som behandler informasjon og vil bli tatt seriøst i markedet.

Mange sliter med å vurdere risiko og bestemme tiltak for å håndtere cybertrusler. Samtidig er det mer krevende å få oversikt over utfordringene, særlig når personopplysninger sendes på tvers av landegrenser og ut av Europa. Ransomware, social engineering og andre metoder brukes for å få tilgang til hemmeligheter.

I kurset vil vi forsøke å tydeliggjøre sammenhengen mellom cybertrusler og persondatalovgivningen.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Hvilke regler som får innflytelse på cybersikkerhet i virksomheter
 • Det moderne trusselbildet – hvilke trusler står virksomheten overfor?
 • Hvordan oppdages trusselen – og hvilke krav stilles til å oppdage dem?
 • Hvordan du kan foreta risikovurderinger
 • Hvordan du best kartlegger og håndterer risikoer i praksis
 • Hvordan du kan kartlegge systemer og behandlinger
 • Hvordan du sikrer compliance og dokumentasjon på hvordan virksomheten etterlever krav i lovgivning
 • Datatilsynets kontroller, og hvordan man håndterer dem

 

Målgruppe

Advokater og fullmektiger og ellers alle som vil ha en innføring i cybersikkerhet og råd om praktisk håndtering. Ingen forkunnskaper er nødvendige.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.