Kurs

Etikk i fokus

Se problemene, ta ansvar og gjør gode valg

5

timer

5995 NOK.

Utbytte

Etter kurset vil du som deltaker:

  • Forstå sentrale mekanismer som kan føre til at vi overser problemer eller trår feil i moralske spørsmål
  • Ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å motvirke dem
  • Bli kjent med konkrete redskaper som kan lede til bedre etisk oppmerksomhet

 

Innhold

Å opprettholde en høy etisk standard er viktig for advokater og jurister, og bidrar til større tillit og økt innflytelse. Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Det kan gjøre oss sårbare for å trå feil selv om vi ønsker å handle riktig.

 

Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, noe som er forutsetningen for å kunne ta gode valg. 

 

Dette kurset gir deg teori og essensielle praktiske innsikter du kan anvende i egen profesjonell virksomhet – for å sørge for at integritet og etikk holdes i hevd.

 

Emner er bl.a.:

  • Etikk i praksis - særlige utfordringer
  • Årsaker til manglende etisk oppmerksomhet
  • Hvordan vi kan bli offer for feilfokusering, ansvarsfraskrivelser, dårlige unnskyldninger og gruppetenkning
  • Hvordan vi kan ta tilbake kontrollen og sørge for bedre etisk oppmerksomhet 
  • Hvordan vi kan anvende denne innsikten i egen virksomhet for å sikre at vi holder en høy etisk standard

 

Målgruppe

Advokater og jurister som trenger forståelse og ferdigheter i praktisk etikk i en profesjonell sammenheng.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

 

Dette kurset går under kategorien etikk-timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning skal man som medlem gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst fem timer skal være advokatetikk. 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.