Kurs

Mekling for å løse tvister

Slik løser du saken på nøytral grunn

7

timer

6995 NOK.

Innhold

Mekling er en stadig mer populær tvisteløsningsmekanisme. Både rettsmekling og utenrettslig mekling brer om seg. Gjennom mekling vil parter kunne jobbe for å finne en omforent løsning på sin tvist fremfor å overlate avgjørelsen til en dommer. Mekling er også mer skånsomt og effektivt enn en rettslig prosess. Lovgiver har siden tvisteloven trådte i kraft i 2008 ønsket at mekling skal være et alternativ som tar unna for trykket på domstolssystemet. Endelig er mekling blitt så utbredt at lovgivers ønske er i ferd med å gå i oppfyllelse!
 

Emner er bl.a.:

  • Hva er mekling? Både rettsmekling og utenrettslig mekling
  • Konflikthåndtering, hva bør aktører tenke på når man har å gjøre med parter i konflikt?
  • Deeskalering, bygge tillit og kommunikasjonsteknikker
  • Hvordan gjennomføre meklinger i praksis
  • Mekling på digitale plattformer
  • Aktører som deltar i mekling - rolleforståelse for advokatene
  • Verktøy for å komme frem til bærekraftige og håndhevbare avtaler

 

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for mekling, samt for meklere som ønsker faglig påfyll i sitt virke som mekler. Kurset er også relevant for andre faggrupper som ønsker å få kunnskap og innsikt i hva mekling er, og hvordan man kan benytte kunnskap om mekling i sitt daglige arbeid.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.