Kurs

Evaluering i offentlig anskaffelser

Å lage og forstå evalueringsmodeller

7

timer

6500 NOK.


 

Utbytte

Du vil som deltager få en mye større forståelse for hvilke krav som gjelder for å utforme og bruke evalueringsmodeller, og å velge riktig modell for din konkrete anskaffelse. Som leverandør vil du i større grad kunne forstå hvordan ulike evalueringsmodeller vil virke, og hvordan du kan få best mulig score.


Innhold

Oppdragsgiver må i en anskaffelse lage en evalueringsmodell som er best mulig for å utpeke det som ut fra oppdragsgivers preferanser er det beste tilbudet. For tilbyderne handler det om å forstå hva som vil gi uttelling.
 

Vi vil gjennomgå de rettslige kravene til en evalueringsmodell og hvordan oppdragsgiver innenfor det bør utforme best mulige evalueringsmodeller. Vi vil si noe om styrker og svakheter med ulike modeller, når de kan egne seg og hva oppdragsgiver må tenke på i den enkelte anskaffelse. Vi vil også se på hvordan leverandørene bør lese evalueringsmodellene ut fra hva som står i konkurransegrunnlaget, hva oppdragsgiver bør opplyse om, og hvilke spørsmål leverandørene bør stille.
 

På kurset vil vi ikke bare gjennomgå hvilke rettslig krav som gjelder, men også gjennomgå evalueringsmodeller, hvor vi viser hvordan de vil slå ut i en tenkt anskaffelse med tenkte tilbud. Vi vil gå gjennom den nyeste veiledningen fra DFØ om evaluering av tilbud.

 

Emner er bl.a.:
 

  • De rettslige kravene til hva som må angis i konkurransegrunnlaget om evalueringsmodeller
  • Hva oppdragsgiver må fastsette før mottak av tilbud
  • Hva oppdragsgiver kan ta stilling til etter mottak av tilbud
  • Muligheten for å endre på evalueringsmodell
  • Adgangen til å skifte ut en ulovlig evalueringsmodell
  • Hvordan ulike evalueringsmodeller virker
  • Verktøy til å sette riktig vekting på tildelingskriterier

 

Målgruppe

Kurset er et spesialistkurs for dem som ønsker å få en bedre rettslig evalueringsteknisk forståelse for valg av evalueringsmodell, samt for når man må foreta de ulike valgene. Kurset er også for leverandører som ønsker en økt forståelse av hvordan man bør tilpasse tilbudet til den evalueringsmodellen oppdragsgiver kommuniserer at man vil benytte.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.