Kurs

Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen

Unngå å havne i erstatningsansvar ved brudd på plikter iht. plan- og bygningsloven

7

timer

6500 NOK.

Utbytte

Brudd på ansvarshavers plikter (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende) kan sanksjoneres med både bøter og fengsel. Nytt er at brudd på ansvarshavers plikter kan medføre erstatningsansvar for formuestap overfor 3. mann. Før byggesaksreformen i 1995 var slikt ansvar uaktuelt. Viktige tiltak for å unngå erstatningsansvar er å kjenne til regelverket, samt ha gode kvalitetsrutiner.  

 

På kurset får du bl.a.:

 • Gjennomgang av nye rettsregler (ulovfestet) slik at ansvarshaver er bedre rustet til å unngå erstatningsansvar overfor 3. mann ved brudd på plan- og bygningsloven
 • Gjennomgang av vilkårene for at ansvarshaver og underentreprenører uten ansvarsrett kan pådra seg bøter overfor kommunen ved brudd på plan- og bygningsloven
 • Gjennomgang av vilkårene for at ansvarshaver og underentreprenører uten ansvarsrett kan pådra seg fengselsstraff ved brudd på plan- og bygningsloven
 • En forståelse av hvordan ansvarsretten har utviklet seg siden byggesaksreformen i 1995 og frem til i dag
 • Gjennomgang av bruk av Byggesøknad.no, som er et automatisert kvalitetssystem for elektronisk håndtering av ansvarsretten
 • Gjennomgang av Direktoratet for Byggkvalitet sine anbefalinger knyttet til kvalitetskontroll av ansvarsretten

 


Målgruppe

 • Ledelsen, styret og ansatte i bygge- og anleggsbransjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er  gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og  bygningsloven
 • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven
 • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper
 • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper
 • Kontraktsansvarlig i ovennevnte selskaper
 • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.


Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.