Kurs

Gjennomføring av anskaffelser etter del II og III

Med fokus på kunngjøringspliktige anskaffelser

7

timer

6995 NOK.

Utbytte

Etter kurset har du grunnleggende forståelse for hvordan håndtere og gjennomføre anskaffelser som er kunngjøringspliktige. Kurset vil ta for seg både planleggingsfasen, tilbudsfasen og evaluering og avslutning av konkurransen med kontraktsinngåelse. Du vil kjenne til de grunnleggende reglene som gjelder for disse konkurransene, herunder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, valg av leverandører som skal inngi tilbud, evaluering av tilbud og kontakt med leverandørene i form av avklaringer, dialog eller forhandlinger, tildeling av kontrakt og klagehåndtering.


Innhold

Emner er bl.a.:

  • Overordnet om regelverkets formål og oppbygging
  • Terskelverdier og beregning av anskaffelsens verdi  
  • Anskaffelsesloven § 4 og de grunnleggende prinsippene
  • Anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del II
  • Anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del III
  • Felles regler
  • Evaluering av tilbud
  • Avvisning av tilbud
  • Tildeling av kontrakt

 

Målgruppe

Kurset passer for innkjøpere, jurister og andre som ønsker å lære mer om hvordan håndtere anskaffelser etter anskaffelsesforskriften del II og del III, jf. anskaffelsesloven § 4. Kurset fungerer også fint som et grunnkurs da de grunnleggende sidene av regelverket vil bli gjennomgått på kurset. 

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.